Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Η Προσχολική Αγωγή αποτελεί ειδικότητα αιχμής στη σημερινή κοινωνία, καθώς οι επαγγελματίες του κλάδου μεριμνούν για τη σωστή συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και την ομαλή ένταξή του στο στενό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Στόχος τους είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων του κάθε παιδιού στο μέγιστο δυνατό βαθμό, εντός ενός περιβάλλοντος δημιουργικότητας και συνεργασίας.

Ο Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας που στην ουσία αποτελεί τη «δεύτερη οικογένεια» για τα παιδιά της βρεφικής ηλικίας. 

Οι παιδαγωγοί της ειδικότητας αυτής προσφέρουν στα παιδιά νοητική, κοινωνική, συναισθηματική και ηθική αγωγή, ψυχαγωγία και φροντίδα, μέσα από δραστηριότητες που έχουν ως βάση το παιχνίδι, σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της Βρεφοκομίας και Παιδαγωγικής.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ο βοηθός Βρεφονηπιοκόμων στο πλαίσιο των καθηκόντων του:

 • μεριμνά για τη γνωστική και ψυχοκινητική ανάπτυξη, τη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνικοποίηση βρεφών και νηπίων (ηλικίας 0-6 ετών). Τους προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, φροντίδα και εκπαίδευση σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της Βρεφοκομίας και της Παιδαγωγικής,
 • ακολουθεί το ημερήσιο πρόγραμμα του Βρεφονηπιακού Σταθμού, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες που βοηθούν το παιδί να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες, να αναπτύξει φαντασία, αισθητική, δημιουργική ικανότητα, ικανότητα έκφρασης, παρατηρητικότητα, συναισθηματική αυτονομία και κοινωνική ευαισθησία, γενικότερα να ωριμάσει ψυχοκινητικά και συναισθηματικά, διευρύνοντας τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά του,
 • φροντίζει - με κατάλληλη προσέγγιση - για την ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες όλων ανεξαιρέτως των παιδιών και για τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας που αποπνέει στοργή, αποδοχή, ασφάλεια και χαρά,
 • παρατηρεί την ανάπτυξη του κάθε παιδιού, επισημαίνοντας την πρόοδό του αλλά και τις αντιδράσεις, αλλαγές στη συμπεριφορά, ακόμα και παθολογικά συμπτώματα, ενημερώνοντας σχετικά τον υπεύθυνο βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό και με την έγκρισή του τους γονείς και τους ειδικούς (γιατρό, ψυχολόγο κ.λπ.),
 • εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, έχοντας την ευθύνη για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία και ασφάλεια των παιδιών,
 • αναπληρώνει το βρεφονηπιοκόμο/νηπιαγωγό όταν απουσιάζει και
 • συντάσσει εκθέσεις και ενημερώνει βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς για θέματα που αφορούν τα παιδιά και γενικά τη λειτουργία του σταθμού.

Η επαγγελματική σου εξέλιξη περιλαμβάνει εργασία σε φορείς Δημόσιους ή Ιδιωτικούς όπως:

 • Βρεφονηπιακούς ή Παιδικούς Σταθμούς,
 • Νηπιαγωγεία,
 • Κέντρα Προσχολικής Αγωγής,
 • Παιδικές Στέγες,
 • Επιχειρήσεις που διατηρούν βρεφονηπιακά τμήματα για τα παιδιά των εργαζομένων τους,
 • Παιδότοπους,
 • Οικοτροφεία και
 • Παιδικές κατασκηνώσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Παιδαγωγικά

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κρήτη - Ηράκλειο
Λάρισα
Πειραιάς
Ρόδος