Βοηθός Νοσηλευτικής
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Βοηθός Νοσηλευτικής συνεργάζεται με την ιατρική ομάδα και προσφέρει υποστήριξη, τόσο στην προετοιμασία και υποβοήθηση του ασθενούς για τις ιατρικές υπηρεσίες, όσο και στην αποκατάστασή του στο χώρο της κλινικής ή του νοσοκομείου. Ο στόχος του επαγγελματία Νοσηλευτή είναι να εφαρμόζει τις ιατρικές οδηγίες, να προστατεύει, να αποκαθιστά και να προάγει την υγεία του ασθενούς χρησιμοποιώντας και εφαρμόζοντας συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής. 

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ως απόφοιτος της συγκεκριμένης ειδικότητας αποκτάς τα επαγγελματικά προσόντα που προβλέπονται στο Π.Δ. 210/2001 και έχεις άριστες προοπτικές απασχόλησης σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας, στελεχώνοντας Ιατρικά Κέντρα του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Συγκεκριμένα, μπορείς να εργαστείς σε:

  • Δημόσια Νοσοκομεία,
  • Μονάδες Ιδιωτικών Κλινικών,
  • Κινητές Μονάδες,
  • Μονάδες Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών,
  • Θεραπευτήρια και
  • Μαιευτήρια

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Επαγγέλματα Υγείας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κρήτη - Ηράκλειο
Λάρισα
Πειραιάς
Ρόδος