Βοηθός Μαιευτικής
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής, με τις ιδιαίτερες γνώσεις που αποκτά στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, είναι πάντοτε περιζήτητος από τα Ιδιωτικά και Δημόσια μαιευτήρια. Πρόκειται για τον εξειδικευμένο επαγγελματία που θα φροντίσει την προετοιμασία και υποβοήθηση της εγκύου πριν τον τοκετό, ενώ θα μετέχει στην αποκατάσταση της ίδιας και του νεογνού στη συνέχεια. Βρίσκεται σε άμεση επαφή και συνεργασία με το μαιευτήρα γυναικολόγο και αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται. Παράλληλα, προσφέρει την υψίστης σημασίας ψυχολογική υποστήριξη στην έγκυο, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του τοκετού. 

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ως απόφοιτος της ειδικότητας του Βοηθού Νοσηλευτικής – Μαιευτικής, έχεις άριστες προοπτικές απασχόλησης σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας, στελεχώνοντας Ιατρικά Κέντρα του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Συγκεκριμένα, μπορείς να εργαστείς σε:

  • Δημόσια Μαιευτήρια
  • Γυναικολογικές Κλινικές
  • Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
  • Ιδιωτικά Ιατρεία
  • Εταιρίες Μητρικού Θηλασμού
  • Ιδιωτικά Μαιευτήρια
  • Εταιρίες Ανώδυνου Τοκετού
  • Μονάδες Φροντίδας Νεογνών

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Επαγγέλματα Υγείας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κρήτη - Ηράκλειο
Λάρισα
Πειραιάς