Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων ανήκει στο προσωπικό των βιοχημικών εργαστηρίων που επεξεργάζονται ιατρικές εξετάσεις και δίνουν αποτελέσματα, προκειμένου ο γιατρός να προχωρήσει στη διάγνωση και θεραπεία του ασθενούς. Οι εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο, αλλά και η τεχνογνωσία σε όλο το διαγνωστικό φάσμα, είναι απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η δημιουργία σύγχρονου βοηθητικού προσωπικού, πλήρως καταρτισμένου επιστημονικά και με κατάλληλη πρακτική εμπειρία για την εργασία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό χώρο των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας του Βοηθού Ιατρικών Εργαστηρίων:

 • αναλαμβάνουν όλες τις απλές εξετάσεις Μικροβιολογικού και Βιοχημικού τύπου,
 • αναλαμβάνουν την παρασκευή των πηκτωμάτων και την εκτέλεση όλων των τύπων των ηλεκτροφορήσεων που εκτελεί το Εργαστήριο,
 • αναλαμβάνουν την ταυτοποίηση μικροβίων μέσω των αυτοματοποιημένων συστημάτων, που στηρίζονται σε μορφολογικά και βιοχημικά στοιχεία,
 • αναλαμβάνουν την αρχειοθέτηση σε αυτοματοποιημένο σύστημα και τη στατιστική επεξεργασία στοιχείων των ασθενών,
 • αναλαμβάνουν την παρασκευή θρεπτικών υλικών και διαλυμάτων για οποιεσδήποτε εξετάσεις γίνουν,
 • εξασφαλίζουν τις στείρες συνθήκες καλλιέργειας και
 • αναλαμβάνουν την παρασκευή δειγμάτων για ελέγχους από αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές και διασφαλίζουν την καλή λειτουργία τους.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Η επαγγελματική σου εξέλιξη περιλαμβάνει εργασία σε:

 • Μικροβιολογικά - Βιοχημικά Εργαστήρια Δημοσίων και Ιδιωτικών Νοσοκομείων,
 • Διαγνωστικά Κέντρα,
 • Ερευνητικά Κέντρα,
 • Θεραπευτήρια,
 • Φαρμακευτική Βιομηχανία και
 • Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Επαγγέλματα Υγείας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κρήτη - Ηράκλειο
Λάρισα
Πειραιάς
Ρόδος