Βοηθός Φυσικοθεραπείας
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Βοηθός Φυσικοθεραπείας είναι ο επαγγελματίας ο οποίος με φυσικά μέσα και τεχνικές θα εξασφαλίσει την ομαλή αποκατάσταση προβλημάτων και θα συμβάλει στην επανένταξη του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον. Το συγκεκριμένο επάγγελμα απαιτεί γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας - εκτός από ιατρικές γνώσεις και την έμφυτη ανάγκη της προσφοράς και της υποστήριξης σε άτομα που χρειάζονται ψυχολογική και σωματική στήριξη. Ο Βοηθός Φυσικοθεραπείας διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική στάση που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας και λοιπούς χώρους ή/και οπουδήποτε παρέχεται φυσικοθεραπεία, δηλαδή σε ειδικές μονάδες και ομάδες όπου εφαρμόζονται τεχνικές αποκατάστασης. 

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ως απόφοιτος της ειδικότητας του Βοηθού Φυσικοθεραπείας, μπορείς να εργαστείς σε:

  • Φυσικοθεραπευτήρια,
  • Ιδρύματα και Κέντρα Αποκατάστασης – Αποθεραπείας,
  • Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης,
  • Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιατρεία, Θεραπευτήρια,
  • Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Άθλησης,
  • Γυμναστήρια,
  • Ξενοδοχεία και
  • ΚΑΠΗ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Επαγγέλματα Υγείας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κρήτη - Ηράκλειο
Λάρισα
Πειραιάς
Ρόδος