Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας οδηγεί στην απονομή:

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις κάτωθι επιστημονικές περιοχές:
Βιολογική Τεχνολογία
Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος

Διδακτορικού Διπλώματος

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Βιολογίας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πάτρα