Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Με την ταχύτατη εξάπλωση του φυσικού αερίου, η γνώση για μια τέτοια μορφή ενέργειας αποτελεί ανεκτίμητο επαγγελματικό προσόν.

Ο Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι ένα σύγχρονο επάγγελμα, το οποίο καλύπτει ένα μεγάλο κενό στο συγκεκριμένο κλάδο με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Ο απόφοιτος της ειδικότητας είναι ένας ειδικευμένος τεχνικός, ικανός να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων και συσκευών θέρμανσης και τεχνολογίας πετρελαίου και αερίων καυσίμων, καθώς και με τη διανομή, τη μεταφορά και τον ποιοτικό έλεγχο αυτών.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ως απόφοιτος της ειδικότητας του Τεχνικού Μηχανικού Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας, μπορείς να εργασθείς σε:

  • Δημόσιες Υπηρεσίες ως συντηρητής - εγκαταστάτης,
  • Συνεργεία συντήρησης εγκαταστάσεων Ιδιωτικών ή Δημόσιων Κτιρίων,
  • Εμπορικές Επιχειρήσεις συσκευών θέρμανσης,
  • Βιομηχανίες & Βιοτεχνίες που κατασκευάζουν Υλικά και Εξαρτήματα Εγκαταστάσεων και 

Ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τεχνικά Επαγγέλματα

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
1 έτος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κρήτη - Ηράκλειο
Λάρισα
Πειραιάς
Ρόδος