Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης - Αερισμού - Κλιματισμού είναι ένας περιζήτητος επαγγελματίας, ο οποίος με τη ραγδαία αύξηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού σε σπίτια και μεγάλες μονάδες έχει άμεση και αποδοτική επαγγελματική αποκατάσταση. Πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος συνεχώς αναπτύσσεται και είναι άμεσα συνδεδεμένος με το κλίμα και τις καιρικές συνθήκες της χώρας μας.  

Ο Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης - Αερισμού - Κλιματισμού κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων του ενεργεί εμπρόθεσμα, υπεύθυνα και με επαγγελματική δεοντολογία μέσω της εφαρμογής των κανονισμών 

ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες του μελετητή και των κατασκευαστών υλικών και εξαρτημάτων και χρησιμοποιώντας με ορθολογικό τρόπο τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ως απόφοιτος της ειδικότητας του Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού, μπορείς να εργαστείς σε:

  • Τεχνικές εταιρίες, τεχνικά γραφεία και βιομηχανίες, συνεργεία που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή εγκαταστάσεων ψύξης - κλιματισμού ή ως τεχνίτης συντήρησης σε δημόσιες υπηρεσίες,
  • Συνεργεία συντήρησης ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων και
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας προτιμώνται στις προσλήψεις της CARRIER HELLAS, με την οποία το ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει συνάψει εκπαιδευτική συνεργασία (Educational Partnership)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τεχνικά Επαγγέλματα

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κρήτη - Ηράκλειο
Λάρισα
Πειραιάς
Ρόδος