Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Η ιδέα παροχής θεωρητικής υποδομής στην ναυτοσύνη και στη ναυτιλία σε ειδικά σχολεία είναι πολύ παλιά στην Ελλάδα. Εμφανίστηκε πρώτα στα κέντρα όπου ήκμαζε η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία , όπου έγινε σύντομα κατανοητό ότι το να εφοδιάζονται με θεωρητικές γνώσεις οι νέοι που πρόκειται να σταδιοδρομήσουν στην θάλασσα, επιπρόσθετα με τις πρακτικές γνώσεις που θα αποκτήσουν στην θάλασσα, θα βοηθηθούν σημαντικά ώστε να είναι περισσότερο χρήσιμοι και ικανοί. Τα σχολεία για τον σκοπό αυτό ιδρύθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία και οι καθηγητές προερχόντουσαν από την τοπική κοινωνία είτε από το εξωτερικό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό , αρχικά την εκπαίδευση αυτή παρακολουθούσαν οι γόνοι των καπετάνιων και των εφοπλιστικών οικογενειών της εποχής. Ένα από τα αρχαιότερα σχολεία ιδρύθηκε στην Ύδρα πριν το 1750, όπου προσελήφθησαν Ιταλοί και Πορτογάλοι καθηγητές. Ένα μέρος της βιβλιοθήκης του σχολείου αυτού διατηρείται σήμερα στα Ιστορικά στοιχεία της Ύδρας. Μετά την επιτυχή έκβαση του Αγώνα για την Εθνική Ανεξαρτησία το νεοϊδρυθέν ελληνικό κράτος διέθεσε έλληνες καθηγητές σε ναυτικά σχολεία που ιδρύθηκαν στην Ύδρα, Σπέτσες , Γαλαξίδι , την Σύρο και το Αργοστόλι , το Ναύπλιο και αλλού. Το 1907 λειτούργησε ναυτική Σχολή στην Ιθάκη, το 1925 στο Αργοστόλι . το 1927 στον Πειραιά, το 1930 στην Χίο. Το 1930 ιδρύθηκε και λειτούργησε η κρατική Ναυτική Σχολή Ύδρας που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή ικανών αξιωματικών καταστρώματος. Αντίστοιχα η εκπαίδευση για τους μηχανικούς του Εμπορικού Ναυτικού παρείχετο σε ιδιωτικές Σχολές όπως ο « Πειραϊκός Σύνδεσμος» η και ο « Προμηθέας » , ενώ το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας καθόριζε το ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το σύστημα σπουδών και είχε την εποπτεία της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το 1950 οι Σχολές Ε.Ν. διαχωρίστηκαν από τις υπόλοιπες Σχολές Τεχνικής Κατεύθυνσης και απαιτήθηκε υψηλότερο επίπεδο σπουδών . Το 1951 ιδρύθηκε η πρώτη Δημόσια Σχολή Ε.Ν. στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κατόπιν ιδρύθηκαν οι Σχολές Πλοιάρχων ΣΥΡΟΥ το 1961, ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ το 1965 , ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ το 1966, ΚΥΜΗΣ και ΗΠΕΙΡΟΥ το 1968 , ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ το 1975, ΧΑΝΙΩΝ το 1979. Επίσης ιδρύθηκαν και οι Σχολές Μηχανικών ΧΙΟΥ το 1961, ΧΑΝΙΩΝ το 1963 και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ το 1969.
Οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού αναβαθμίστηκαν με νομοθετική ρύθμιση το 1998 και μετονομάστηκαν σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Η ΑΕΝ/ΧΑΝΙΩΝ μετονομάστηκε σε ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ, η ΑΕΝ/ΠΡΕΒΕΖΑΣ σε ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ και η ΑΕΝ/ΚΑΦΑΛΛΗΝΙΑΣ σε ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Δ/νση Εκπαίδευσης Ναυτικών
Νοταρά 92
18535 Πειραιάς
Τηλ.: +30 210 4128060
Fax: +30 210 4224000