Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής  ασχολείται με έναν από τους καίριους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Ένα μεγάλο ποσοστό των δομικών εφαρμογών αποτελούν οι κτιριακές κατασκευές. Στον τομέα αυτό απαιτείται η συνεργασία πολλών ατόμων με διαφορετικές γνώσεις για την υπεύθυνη και σωστή κατασκευή του έργου.

Εργαζόμενος ως Σχεδιαστής Δομικών Έργων και στο πλαίσιο των καθηκόντων σου θα:

 • δίνεις οδηγίες για την κατασκευή ενός έργου,
 • μπορείς να κάνεις προτάσεις για μερική μετατροπή των σχεδίων στην πράξη, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο,
 • μελετάς και επεξεργάζεσαι τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά του έργου,
 • επιβλέπεις και συντονίζεις τα συνεργεία που κατασκευάζουν το έργο,
 • καταρτίζεις λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια και
 • διαπραγματεύεσαι με τον πολεοδομικό έλεγχο του έργου.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Στις επαγγελματικές σου επιλογές περιλαμβάνονται:

 • Τεχνικά Γραφεία,
 • Τεχνικές Εταιρίες Μελετών και Κατασκευών,
 • Δημοτικές και Κοινοτικές Υπηρεσίες,
 • Όλοι οι Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς που ασχολούνται με έργα ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού,
 • Κατασκευαστικές Εταιρίες,
 • Γραφεία Πολιτικών Μηχανικών,
 • Αρχιτεκτονικά Γραφεία,
 • Εταιρίες Εμπορίας Δομικών Υλικών,
 • Τοπογραφικά Γραφεία και Γραφεία Τοπογράφων Μηχανικών,
 • Γεωτεχνικά Γραφεία
 • Γραφεία Μηχανολόγων Μηχανικών,
 • Γραφεία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
 • Γραφεία Περιβαλλοντολόγων και Μηχανικών Μεταλλείων,
 • Γραφεία Μηχανικών Παραγωγής,
 • Εργασία ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Εφαρμοσμένες Τέχνες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κρήτη - Ηράκλειο
Λάρισα
Πειραιάς
Ρόδος