Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων εξασκεί ένα επάγγελμα το οποίο παρέχει ευρεία γνώση και εμπειρία από διαφορετικούς τομείς και κλάδους (π.χ. φαρμακευτική έρευνα, καταναλωτική έρευνα, διαφημιστική έρευνα, πολιτική έρευνα κ.α.), ένα πολύτιμο εφόδιο για τη μελλοντική πορεία κάθε επαγγελματία.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ως απόφοιτος της ειδικότητας του Στελέχους Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων, μπορείς να εργαστείς σε:

  • Εταιρίες Πολιτικών και Καταναλωτικών Ερευνών,
  • Επιχειρήσεις Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα,
  • Διαφημιστικές Εταιρίες,
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και
  • Μεγάλες Ελληνικές και Πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Οικονομία & Διοίκηση

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κρήτη - Ηράκλειο
Λάρισα
Πειραιάς
Ρόδος