Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι να προσφέρει υψηλού Επιπέδου Εκπαίδευση στην Ψυχολογία της Άσκησης και του Αθλητισμού. Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει έμφαση στην Έρευνα και στην Πρακτική Άσκηση για ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη συμπεριφορά σε χώρους άθλησης και φυσικής δραστηριότητας και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις γνώσεις τους για την προαγωγή της ποιότητας ζωής, της άσκησης, της υγείας και της απόδοσης σε χώρους άθλησης και δημόσιας υγείας.

Η Ψυχολογία της Άσκησης και του Αθλητισμού επικεντρώνεται στην κατανόηση των ψυχολογικών παραγόντων που λαμβάνουν χώρα στον αθλητισμό, στη φυσική δραστηριότητα και στην άσκηση. Μελετά τις συμπεριφορές, τα συναισθήματα και τις σκέψεις των ανθρώπων που συμμετέχουν σε χώρους άσκησης και άθλησης, για παράδειγμα, αθλητές, ασκούμενους σε γυμναστήρια και σε κέντρα αποκατάστασης, προπονητές, μαθητές και καθηγητές φυσικής αγωγής, γονείς, φιλάθλους, διοικητικούς παράγοντες, κλπ. Η Ψυχολογία της Άσκησης και του Αθλητισμού χρησιμοποιεί σαν πηγή θεωρίες και μεθόδους έρευνας που αναπτύσσονται στις επιστήμες της ψυχολογίας, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης και της υγείας.

Οι σπουδές γίνονται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικών, καθώς και συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄).

1η Περίοδος Αιτήσεων: 1 Μαρτίου - 31 Μαΐου
2η Περίοδος Αιτήσεων: 15 Ιουλίου - 31 Αυγούστου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 2 έτη.
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι 3 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Τρίκαλα