Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία (Bachelor of Science in Psychology - BSPSY)
Hellenic American College

Hellenic American College

Περιγραφή Προγράμματος

Σπουδάζοντας στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία αποκτάτε βασικές γνώσεις στην ψυχολογία, ως κοινωνική και φυσική επιστήμη, μέσω θεωρητικών μαθημάτων, πρακτικής εξάσκησης και πειραματικής εφαρμογής. Επίσης, αναπτύσσετε ερευνητικές δεξιότητες, κριτική σκέψη και επικοινωνιακές ικανότητες που αποτελούν μέρος των προσόντων του σύγχρονου και άρτια καταρτισμένου επαγγελματία-ψυχολόγου.

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος BSPsy

Το πρόγραμμα της Ψυχολογίας αναθεωρήθηκε έτσι ώστε να είναι εναρμονισμένο με τις νέες εξελίξεις του κλάδου. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με τους καθηγητές στα πλαίσια πρακτικής που ασκούν σε συνεργαζόμενους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (field placements) αλλά και στο πλαίσιο ερευνητικών εργασιών.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι:

  • Ο συνδυασμός θεωρίας και ερευνητικών μεθόδων
  • Το ευρύ φάσμα μαθημάτων επιλογής (Κλινική Ψυχολογία, Αρχές Ψυχοθεραπείας, Ψυχοπαθολογία της Παιδικής Ηλικίας, Νευροψυχολογία, Λήψη ιστορικού και Συμβουλευτική, Ψυχολογία των Εθισμών, Μουσικοθεραπεία κά) και σεμιναρίων στον τομέα της Κοινωνικής και Πολυπολιτισμικής Ψυχολογίας
  • Η Γνωσιακή-συμπεριφοριστική κατεύθυνση με ενσωμάτωση διάφορων προσεγγίσεων στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική
  • Η δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης σε διάφορους φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, υπό τη στενή παρακολούθηση εξειδικευμένου προσωπικού
  • Υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων με τη συμμετοχή οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας και του Κέντρου Συμβουλευτικής του Hellenic American College
  • Ο σχεδιασμός, η ανάλυση και η σύνταξη πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας
  • Η καθοδήγηση και η προσωπική υποστήριξη από τους καθηγητές για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξη των σπουδαστών
  • Συμβουλευτική σε θέματα σταδιοδρομίας και διεύρυνση των επαγγελματικών επαφών με την υποστήριξη του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας τόσο στη διάρκεια των σπουδών σας όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Δυνατότητες Σταδιοδρομίας του ΒSPsy

Το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα ολοκληρωμένων σπουδών στην ψυχολογία κατά τη διάρκεια των οποίων αποκτάτε επαγγελματικές δεξιότητες και αυτογνωσία, αναπτύσσετε την προσωπικότητά σας, και διευρύνετε το πνευματικό σας υπόβαθρο και τις κοινωνικές σας δεξιότητες. Αποκτάτε επίσης τις επιστημονικές βάσεις για να συνεχίσετε τις σπουδές σας σε μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και τα απαιτούμενα προσόντα για να εργασθείτε σε φορείς ψυχικής υγείας και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Bachelor of Science

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Εξ αποστάσεως

Διάρκεια Φοίτησης:
4 έτη πλήρους φοίτησης

Έναρξη Μαθημάτων:
Σεπτέμβριος και Φεβρουάριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα