Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Bachelor of Science in Business Administration - BSBA)
Hellenic American College

Hellenic American College

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την απόκτηση Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων [BSBA] στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές που αφορούν στη δομή και λειτουργία των επιχειρήσεων, με διδακτέα ύλη αντίστοιχη των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων της Αμερικής. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχετε εφοδιαστεί με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, καθώς και με ένα καινοτόμο, επιχειρηματικό τρόπο σκέψης που θα σας επιτρέπουν να επιτύχετε στον επιχειρηματικό περιβάλλον της σημερινής εποχής. Το πρόγραμμα BSBA προσφέρεται επίσης μέσω e-learning.

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος BSBA

Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSBA) έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τα προσόντα που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση ενός τμήματος σε μία επιχείρηση ή τη λειτουργία της δικής σας επιχείρησης. Θα αναπτύξετε στρατηγικές διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα μάθετε να σχεδιάζετε σχέδια υλοποίησης έργου (project), να υλοποιείτε διαδικασίες στελέχωσης και να διαχειρίζεστε πραγματικά διοικητικά καθήκοντα.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι:

  • Η δυνατότητα κύριας εξειδίκευσης σε έναν από τομείς: Οικονομικά, Μάρκετινγκ και Πληροφορική, Επιχειρηματικότητα, Διαχείριση Έργων, Engineering Management, Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Διοίκηση Αερομεταφορών, ή να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Η δυνατότητα δευτερεύουσας εξειδίκευσης σε πεδία όπως η Επιχειρηματικότητα και η Διαχείριση Έργων
  • Η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής όπως: Καινοτομία και Ανάπτυξη Προϊόντων, Παγκόσμια Επιχειρηματικότητα, Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης και Επιχειρηματικότητα καθώς και εξειδικευμένα μαθήματα στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων όπως: Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Επίλυση συγκρούσεων, Επικοινωνιακή στρατηγική διαχείρισης εθνικής ταυτότητας ενός κράτους (nation branding)
  • Το ευέλικτο ωράριο μαθημάτων με απογευματινά, βραδινά και e-Learning τμήματα ώστε να εξυπηρετεί όλους τους συμμετέχοντες
  • Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας σταδιοδρομία

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Επαγγελματική σταδιοδρομία του BSBA

Το πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων [BSBA] σας εφοδιάζει με τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτείται για να αναπτύξετε επιχειρηματικό τρόπο σκέψης και σας προετοιμάζει για σταδιοδρομία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε θέσεις διευθυντή, συμβούλου, εμπορικού αντιπροσώπου, ελεγκτή ή αναλυτή αγορών ή ακόμη για τη δημιουργία της δικής σας επιχείρησης. Επιπλέον, θα αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να συνεχίσετε τις σπουδές σας σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Bachelor of Science

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Εξ αποστάσεως

Διάρκεια Φοίτησης:
4 έτη πλήρους φοίτησης

Έναρξη Μαθημάτων:
Σεπτέμβριος και Φεβρουάριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα