Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Η επιχειρηματολογία για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει μεγάλο βάθος.

Το 2002 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό κ. Κώστα Σημίτη αποφασίζει την ίδρυση του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, και εκδίδεται το Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 92/11-4-2003. Τον Ιούνιο του 2003 ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Πέτρος Ευθυμίου με την Φ.120.61/132/61865/Β2/25.6.2003 απόφαση του ορίζει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

Σήμερα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ολοκληρώσει σε σημαντικό βαθμό τη Διοικητική του Δομή, όπως επίσης έχει ολοκληρωθεί και κατατεθεί στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ πενταετής Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξή του.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πάρκο Αγίου Δημητρίου
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 56200