Περιγραφή Προγράμματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί σε:

Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Οικονομική Επιστήμη
α. Εφαρμοσμένη Οικονομική
β. Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική και Marketing
γ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση

B. Διδακτορικό Δίπλωμα

Κριτήρια Εισαγωγής

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 4 της σχετικής Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1088/19.7.2004,τ.Β). Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι, εάν επιλεγούν, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική βεβαίωση από το Τμήμα τους ή το Πτυχίο τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πάτρα