Οικονομικά - Χρηματοοικονομικά
University of National and World Economy

University of National and World Economy

Περιγραφή Προγράμματος

Τα προγράμματα που διδάσκονται στα Αγγλικά είναι προπτυχιακά (BSc, 4 έτη σπουδών) στις εξής ειδικότητες: Οικονομικά, Διεθνείς Oικονομικές Σχέσεις, Χρηματοοικονομικά και Λογιστική και τέλος, Επιχειρηματική Πληροφορική.

Όλα τα προαναφερθέντα Πανεπιστημιακά προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. το 2007.

Για περισσότερες πληροφορίες εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας.

Κριτήρια Εισαγωγής

Εγγραφή
Απαιτείται ένα τυπικό τεστ συλλογισμού παρόμοιο με το γνωστό τεστ SAT Reasoning Test. Η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο είναι άμεση και επιτυγχάνεται ουσιαστικά με το απολυτηρίο του Λυκείου.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση Πανεπιστημίου
  • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου με σφραγίδα Χάγης
  • 1 φωτογραφία διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Bachelor of Science

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
4 έτη σπουδών

Έναρξη Μαθημάτων:
Μέσα Σεπτεμβρίου

Δίδακτρα:
Ετήσια Δίδακτρα 3.300 €
Ελάχιστα συνολικά έξοδα διαβίωσης 300 €/ μήνα
Τρόφιμα 150-200 / μήνα
Ξενώνας 40-80 / μήνα
Ενοικίαση ενός ιδιωτικού διαμερίσματος 150-200 / μήνα
Δωμάτιο σε ένα ιδιωτικό διαμέρισμα 70-100 / μήνα
Σπουδαστική ταξιδιωτική κάρτα 25 / μήνα

Χώρα:
Βουλγαρία

Πόλη:
Sofia