Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία (Master of Science in Psychology - MSPSY)
Hellenic American College

Hellenic American College

Περιγραφή Προγράμματος

Οι σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ψυχολογία αποκτούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται από έναν επαγγελματία επιστήμονα του τομέα της Κλινικής πρακτικής. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας πραγματοποιείτε 600 ώρες κλινικής πρακτικής άσκησης υπό εποπτεία, απασχολούμενοι σε διάφορους χώρους όπως το Κέντρο Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου, σε κλινικές ψυχικής υγείας, σε φορείς συμβουλευτικής και νοσοκομεία. Σε μερικούς από τους χώρους αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι: Μονάδα Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων, η Αμερικανική Κοινότητα και Σχολεία, 18 Άνω, Ονήσιμος.

Το πρόγραμμα MSPsy προσφέρεται σε δύο ειδικότητες: η μία στην Κλινική Ψυχολογία και η άλλη στην Συμβουλευτική Κλινική Ψυχικής Υγείας. 

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος MSPsy

Το πρόγραμμα στην Ψυχολογία ενημερώνεται για όλες τις νέες και εμπειρικά έγκυρες εξελίξεις του κλάδου. Οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν στενά με τους καθηγητές του προγράμματος, να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους σε συνεργαζόμενους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (fieldplacements) και να συμμετάσχουν σε ερευνητικές εργασίες.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του MSPsy προγράμματος είναι:

 • Έμφαση στην τεκμηριωμένη (evidence-based) γνωσιακή συμπεριφοριστική προσέγγιση στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία, συμπεριλαμβανομένoυ και τις θεραπείες Τρίτου Κύματος Γνωστικής Συμπεριφοράς, όπως Mindfulness, Αποδοχή και Θεραπεία Δέσμευσης και Θεραπεία Διαλεκτικής Συμπεριφοράς.
 • Την δυνατότητα συνέχισης της κλινικής πρακτικής άσκησης και πέρα από τις 600 ώρες για την περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη υπό τη στενή επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού.
 • Ευκαιρίες για συμμετοχή στα πιστοποιημένα εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης μέσα από μια σειρά από Masterclasses, σε τομείς όπως Τραύμα και Διαχείριση Κρίσεων, Σεξουαλικές Παρεκκλίσεις στην Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα και Εφηβική Ψυχική Υγεία.
 • Ειδικά για τους σπουδαστές που παρακολουθούν την ειδικότητα της Συμβουλευτικής Κλινικής Ψυχικής Υγείας, το πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για αναγνώριση από την Ελληνική Ένωση Συμβούλων και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συμβούλων.
 • Καθοδήγηση και προσωπική υποστήριξη από τους καθηγητές για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξη των σπουδαστών.
 • Συνεργασία με έμπειρους κλινικούς ψυχολόγους που διδάσκουν στο πρόγραμμα.
 • Εκπόνηση κλινικής έρευνας στο πεδίο.
 • Ευέλικτο πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης κάποιων μαθημάτων εξ αποστάσεως, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εργαζόμενων φοιτητών.

Απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ΜSPsy μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες:

 • Κλινική Αξιολόγηση και Διάγνωση
 • Κλινική Συνέντευξη και Συμβουλευτική
 • Παρεμβάσεις βάσει της γνωσιακής συμπεριφορικής προσέγγισης
 • Παροχή Υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Δυνατότητες Σταδιοδρομίας του MSPsy

Το πρόγραμμα αποτελεί έναν ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών στο πεδίο ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα απόκτησης πρακτικής εμπειρίας με στόχο τόσο την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων όσο και την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της αυτογνωσίας, των κλινικών δεξιοτήτων και τη διεύρυνση του πνευματικού εύρους των σπουδαστών. Ως απόφοιτοι του προγράμματος, θα έχετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να σταδιοδρομήσετε επαγγελματικά σε διάφορους χώρους όπως κλινικές, κέντρα ψυχικής υγείας, νοσοκομεία, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας για άτομα με σωματικά ή ψυχικά προβλήματα, οίκους ευγηρίας και κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού. Θα έχετε επίσης προετοιμαστεί για να συνεχίσετε τις σπουδές σας σε διδακτορικό επίπεδο.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Science

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Εξ αποστάσεως

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη πλήρους φοίτησης

Έναρξη Μαθημάτων:
Σεπτέμβριος και Φεβρουάριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα