Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία (Master of Science in Psychology - MSPSY)
Hellenic American College

Hellenic American College

Περιγραφή Προγράμματος

To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία (MSPsy) παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση στην τεκμηριωμένη (evidence-based) γνωσιακή συμπεριφοριστική προσέγγιση στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το πρόγραμμα MSPsy προσφέρεται σε δύο ειδικότητες: Κλινική Ψυχολογία και Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία - Ειδίκευση Κλινική Ψυχολογία

Η αρχιτεκτονική του προγράμματος έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές βασικές γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της έρευνας, θεωρίας και πράξης κλινικής ψυχολογίας. Απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα ως Κλινικοί Ψυχολόγοι με ειδίκευση στην γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπευτική προσέγγιση.

Το πρόγραμμα βασίζεται στο μοντέλο του κλινικού - ερευνητή (researcher practitioner) που συνδυάζει θεωρία, έρευνα και ολοκληρωμένη κλινική εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία μέσα από 600 ώρες κλινικής πρακτικής άσκησης, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής υπό εποπτεία.

Ως απόφοιτος του προγράμματος προετοιμάζεσαι κατάλληλα για την εφαρμογή τεχνικών Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας καθώς και για τη συνέχιση των σπουδών σου σε διδακτορικό επίπεδο. Μπορείς να συμμετέχεις ως μέλος σε επαγγελματικούς συλλόγους όπως η Αμερικανική Ένωση Ψυχολογίας. 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία - Ειδίκευση Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα στους τομείς της ψυχικής υγείας και της συμβουλευτικής. Το πρόγραμμα στην Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας είναι εγκεκριμένο τόσο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής όσο και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής.

Συνδυάζει θεωρία, ερευνητική μεταπτυχιακή εργασία και 600 ώρες κλινικής πρακτικής άσκησης και συμβουλευτικής υπό εποπτεία. Το πρόγραμμα βοηθά στην ανάπτυξη ενός συνόλου δεξιοτήτων αξιολόγησης, έρευνας και συμβουλευτικής για κάθε εκπαιδευόμενο.

Ως απόφοιτος του προγράμματος αποκτάς γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ξεκινήσεις μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε πολλά διαφορετικά πλαίσια εφαρμογής της Συμβουλευτικής: κλινικές, κέντρα συμβουλευτικής ψυχικής υγείας, κοινοτικές υπηρεσίες υποστήριξης για άτομα με σωματικές και διανοητικές αναπηρίες, οίκους ευγηρίας και κέντρα επαγγελματικής ανάπτυξης. Επιπλέον, προετοιμάζεσαι κατάλληλα για τη συνέχιση των σπουδών σου σε διδακτορικό επίπεδο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Κριτήρια Εισαγωγής

Η εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου βασίζεται στην προηγούμενη ακαδημαϊκή επίδοση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην επαγγελματική εμπειρία και στην επαρκή γνώση της Αγγλικής. Η διαδικασία επιλογής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα τεκμήρια ηγετικής ικανότητας και ακαδημαϊκής αριστείας.

Τα ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής είναι:

  • Προπτυχιακές σπουδές από αναγνωρισμένο Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον B (3.0).
  • Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας (τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στα Αγγλικά). Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα των αποδεικτικών επαρκούς γνώσης της Αγγλικής που γίνονται αποδεκτά από το Πανεπιστήμιο.
  • Συνέντευξη: Κάθε υποψήφιος σπουδαστής που πληροί τα κριτήρια εισαγωγής περνάει από προσωπική συνέντευξη. Συνήθως η συνέντευξη γίνεται δια ζώσης αλλά για τους υποψηφίους που κατοικούν εκτός Αθηνών μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή με τηλεδιάσκεψη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Science

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη (Ειδίκευση Κλινική Ψυχολογία)
3 έτη (Ειδίκευση Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας)

Έναρξη Μαθημάτων:
Σεπτέμβριος - Φεβρουάριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα