Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μετάφραση (Master of Arts in Translation - MAT)
Hellenic American College

Hellenic American College

Περιγραφή Προγράμματος

Οι σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Μετάφραση αποκτούν άρτιες ικανότητες μετάφρασης κειμένων διαφόρων ειδών και θεματικών ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που απαιτούνται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στο χώρο της μετάφρασης. Το πρόγραμμα συνδυάζει επιτυχώς τη θεωρία με τη συστηματική πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση και σας βοηθάει να αποκτήσετε αναλυτικές και τεχνικές δεξιότητες καθώς και να καλλιεργήσετε τη γλωσσική αρτιότητα και την ικανότητα διαπολιτισμικής επικοινωνίας που θα χρειαστεί να επιδείξετε ως επαγγελματίες μεταφραστές.

Το πρόγραμμά μας ενσωματώνει τις τρέχουσες αλλά και τις νέες επαγγελματικές πρακτικές που εμφανίζονται στο χώρο και ενημερώνεται για τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και πρακτικές που αφορούν το μεταφραστικό κλάδο. Το πρόγραμμα συμμετέχει ως μέλος στο ευρωπαϊκό δίκτυο OPTIMALE που έχει σκοπό τη χαρτογράφηση της ευρωπαϊκής μεταφραστικής κοινότητας, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο στα πλαίσια μιας πολύγλωσσης Ευρώπης.

Δρόμοι επαγγελματικής σταδιοδρομίας του ΜΑCI

Ως απόφοιτος του προγράμματος θα έχετε αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να σταδιοδρομήσετε στους τομείς της μετάφρασης, της οπτικοακουστικής μετάφρασης και της επιμέλειας κειμένων. Μπορείτε να εργαστείτε ως μόνιμοι (in-house) ή εξωτερικοί συνεργάτες (freelancers) μεταφραστές σε μεταφραστικά γραφεία, πολυεθνικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης μπορείτε να απασχοληθείτε σε εταιρείες υποτιτλισμού, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και σε εκδοτικούς οίκους. Μπορείτε να συμμετάσχετε σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς επιλογής μεταφραστών (μέσω της υπηρεσίας EPSO).

Οι φοιτητές και απόφοιτοι του προγράμματος επωφελούνται από τις σημαντικές συνεργασίες που έχει το πρόγραμμα με μεταφραστικά γραφεία όπως το PASPARTU.

Φοιτητές και απόφοιτοι μπορούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της οπτικοακουστικής μετάφρασης και να συνεργαστούν με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως η DELUXE LOCALIZATION.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Κριτήρια Εισαγωγής

Η εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου βασίζεται στην προηγούμενη ακαδημαϊκή επίδοση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην επαγγελματική εμπειρία και στην επαρκή γνώση της Αγγλικής. Η διαδικασία επιλογής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα τεκμήρια ηγετικής ικανότητας και ακαδημαϊκής αριστείας.

Τα ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής είναι:

  • Προπτυχιακές σπουδές από αναγνωρισμένο Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον B (3.0).
  • Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας (τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στα Αγγλικά). Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα των αποδεικτικών επαρκούς γνώσης της Αγγλικής που γίνονται αποδεκτά από το Πανεπιστήμιο.
  • Συνέντευξη: Κάθε υποψήφιος σπουδαστής που πληροί τα κριτήρια εισαγωγής περνάει από προσωπική συνέντευξη. Συνήθως η συνέντευξη γίνεται δια ζώσης αλλά για τους υποψηφίους που κατοικούν εκτός Αθηνών μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή με τηλεδιάσκεψη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Arts

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
1 έτος

Έναρξη Μαθημάτων:
Σεπτέμβριος - Φεβρουάριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα