Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Πωλήσεων
Hellenic American College

Hellenic American College

Περιγραφή Προγράμματος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Πωλήσεων θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις διευρυμένες δεξιότητες που προσδοκούν σήμερα οι εταιρείες από τους διευθυντές πωλήσεων. Θα μάθετε πώς να σχεδιάζετε και να εφαρμόζετε αποτελεσματικά σχέδια πωλήσεων για τοπικές και διεθνείς αγορές, βάσει πραγματικών δεδομένων. Θα μάθετε επίσης πώς να θέτετε στόχους για την ομάδα των πωλητών σας και πώς να αξιολογείτε την πρόοδό τους, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει. Ταυτόχρονα θα αποκτήσετε βαθύτερη κατανόηση άλλων επιχειρησιακών διεργασιών, όπως το μάρκετινγκ, η χρηματοδότηση και η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες έχουν άμεση επίδραση στις πωλήσεις.

Παράλληλα το πρόγραμμα καλλιεργεί και ενισχύει θεμελιώδεις δεξιότητες της διοίκησης επιχειρήσεων, όπως η ηγεσία, η καινοτομία, η εστίαση στον πελάτη και η οικοδόμηση σχέσεων. Μέσα από τη διδακτέα ύλη, τις ομαδικές εργασίες, τις προσομοιώσεις και τα παιχνίδια ρόλων, θα μπορέσετε να κατανοήσετε καλύτερα τις προκλήσεις της προσέλκυσης ταλέντων, της καθοδήγησης του προσωπικού και της καλλιέργειας ομαδικού πνεύματος – και να αποκτήσετε τις δεξιότητες που θα σας επιτρέψουν να τις διαχειρίζεστε αποτελεσματικά. Εξίσου σημαντικό είναι ότι θα καλλιεργήσετε την αντίληψη που απαιτείται για μια καριέρα που βασίζεται στη δια βίου μάθηση καθώς θα αναπτύσσεστε επαγγελματικά σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται.

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος

Μάθηση μέσα από την πραγματική αγορά

Η διδακτέα ύλη εμπλουτίζεται με μελέτες περιπτώσεων που αναπτύσσονται σε συνεργασία με υπαρκτές επιχειρήσεις της τοπικής και παγκόσμιας αγοράς και με σεμινάρια και ομιλίες επισκεπτών επαγγελματιών που είναι ιδιαίτερα έμπειροι στον τομέα τους.

Μάθηση μέσα από την πράξη

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν εργασίες που σας εφοδιάζουν με πρακτική εμπειρία στην εφαρμογή εννοιών, μεθόδων και εργαλείων για την επίλυση των προκλήσεων που απαντώνται συχνότερα στη διοίκηση τοπικών και διεθνών πωλήσεων.

Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εργαζόμενων

Μπορείτε να φοιτήσετε στο πρόγραμμα και να εργάζεστε παράλληλα, καθώς τα μαθήματα διεξάγονται αργά το απόγευμα κάθε δεύτερης Παρασκευής και το Σάββατο, με μία επιπλέον απογευματινή τάξη στη διάρκεια της εβδομάδας.

Εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό

Οι διδάσκοντες είναι μελετητές και ερευνητές του κλάδου που έχουν εκπαιδευτεί σε διάφορα μέρη του κόσμου, ενώ επιπλέον διαλέξεις δίνονται από μια ομάδα ειδικών σε διάφορα πεδία, όπως ανάλυση δεδομένων, coaching ηγεσίας, ψηφιακό μάρκετινγκ, growth hacking και εταιρικές επικοινωνίες.

Εξατομικευμένη προσοχή

Χάρη στον ακαδημαϊκό σας σύμβουλο, στη φοιτητοκεντρική διδασκαλία και στα ολιγομελή τμήματα, θα απολαμβάνετε εξατομικευμένη προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες σας και ευκαιρίες για να αναπτύξετε τα ταλέντα σας και τα δυνατά σας σημεία.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Κριτήρια Εισαγωγής

Η εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου βασίζεται στην προηγούμενη ακαδημαϊκή επίδοση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην επαγγελματική εμπειρία και στην επαρκή γνώση της Αγγλικής. Η διαδικασία επιλογής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα τεκμήρια ηγετικής ικανότητας και ακαδημαϊκής αριστείας.

Τα ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής είναι:

  • Προπτυχιακές σπουδές από αναγνωρισμένο Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον B (3.0).
  • Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας (τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στα Αγγλικά). Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα των αποδεικτικών επαρκούς γνώσης της Αγγλικής που γίνονται αποδεκτά από το Πανεπιστήμιο.
  • Συνέντευξη: Κάθε υποψήφιος σπουδαστής που πληροί τα κριτήρια εισαγωγής περνάει από προσωπική συνέντευξη. Συνήθως η συνέντευξη γίνεται δια ζώσης αλλά για τους υποψηφίους που κατοικούν εκτός Αθηνών μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή με τηλεδιάσκεψη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Science

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
1½ έτη

Έναρξη Μαθημάτων:
Σεπτέμβριος - Φεβρουάριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα