Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην "Επιστήμη των Υπολογιστών"
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Περιγραφή Προγράμματος

Η Πληροφορική αποτελεί την επιστήμη τόσο του παρόντος όσο και του μέλλοντος. Με τα αποτελέσματα και τις εφαρμογές της επηρεάζει καταλυτικά σχεδόν όλους τους τομείς της σύγχρονης επιστήμης, τεχνολογίας, οικονομίας και κοινωνίας, η οποία εξελίσσεται ταχύτατα σε Κοινωνία της Πληροφορίας.

Συνεπώς, η εκπόνηση υψηλού επιπέδου και ιδιαιτέρου εύρους μεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης των Υπολογιστών αποτελεί για τους πτυχιούχους τόσο Πληροφορικής όσο και άλλων κλάδων ένα από τα πλέον ισχυρά εφόδια για την επαγγελματική, την ερευνητική και την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.

Τέτοιες σπουδές φιλοδοξεί να παρέχει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμη των Υπολογιστών». Στόχος του Προγράμματος είναι να καλύψει με επιτυχία τις υψηλές απαιτήσεις και ανάγκες του γνωστικού του πεδίου, παρέχοντας ένα στέρεο υπόβαθρο στις βασικές εκείνες έννοιες και γνώσεις στις οποίες στηρίζεται το οικοδόμημα της Επιστήμης των Υπολογιστών.

Ταυτόχρονα όμως το Πρόγραμμα παρακολουθεί στενά την ραγδαία εξέλιξη του γνωστικού του πεδίου, επιτυγχάνοντας την επαφή του φοιτητή με τα πιο σύγχρονα επιτεύγματα και τάσεις στην θεωρία και την τεχνολογία, την αντίστοιχη πρακτική του εξάσκηση, αλλά και την ενεργό συμμετοχή του σε ερευνητικές εργασίες αιχμής.

Κριτήρια Εισαγωγής

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση διαφόρων κριτηρίων, όπως:

Γενικός βαθμός πτυχίου.
Αναλυτική βαθμολογία, με έμφαση στα μαθήματα Πληροφορικής, καθώς και επίδοση στην πτυχιακή εργασία (για όποιους από τους υποψηφίους έχουν εκπονήσει).
Συστατικές επιστολές.
Τυχόν ερευνητική ή αναπτυξιακή ή επαγγελματική εμπειρία.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Πληροφορικής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η διάρκεια φοίτησης για το Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε τρία (3) ή τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Δίδακτρα:
Απαιτείται καταβολή διδάκτρων για την παρακολούθηση του εν λόγω κύκλουσπουδών.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα