Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα «Πληροφορικά Συστήματα»
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Περιγραφή Προγράμματος

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι από τα πρώτα στην Ελλάδα που αντιμετώπισε με ιδιαίτερη σοβαρότητα το θέμα των μεταπτυχιακών σπουδών. Πέραν αυτού, το Τμήμα Πληροφορικής έδωσε έγκαιρα ξεχωριστή βαρύτητα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα, το οποίο λειτουργεί, με συνεχώς αυξανόμενη επιτυχία, από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94.
Το πρόγραμμα σπουδών είναι δυναμικό και σύγχρονο. Χαρακτηρίζεται από την ολοκληρωμένη προσέγγιση του αντικειμένου των Πληροφοριακών Συστημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στο στέρεο τεχνολογικό υπόβαθρο. Στηρίζεται τόσο στην έρευνα αγοράς στον Ελληνικό χώρο της Πληροφορικής, όσο και στις επιστημονικές τάσεις στο διεθνή χώρο. Τα μαθήματα σχεδιάστηκαν από Έλληνες και ξένους Πανεπιστημιακούς Καθηγητές.
Στο πρόγραμμα διδάσκουν κάθε χρόνο Έλληνες και ξένοι καθηγητές με μεγάλη διδακτική και ερευνητική εμπειρία, τόσο στον Ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο. Οι υλικοτεχνικές υποδομές (βιβλιοθήκη, εργαστήρια, πρόσβαση στο Διαδίκτυο) είναι υψηλών προδιαγραφών, εφάμιλλες, αν όχι καλύτερες, πολλών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Κριτήρια Εισαγωγής

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται οι ακόλουθοι παράγοντες:

Γραπτές εξετάσεις σε βασικά θέματα Πληροφορικής. Οι απόφοιτοι τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ και Μηχανικών Η/Υ με βαθμό πτυχίου από 6,5 και άνω, απαλλάσσονται των εξετάσεων.
Βαθμός Πτυχίου.
Αναλυτική Βαθμολογία.
Σχετικότητα Αντικειμένου Πτυχίου.
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (First Certificate).
Συστατικές επιστολές.
Τυχόν ερευνητική ή αναπτυξιακή ή επαγγελματική εμπειρία.
Προσωπική συνέντευξη με την επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Πληροφορικής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
15 μήνες

Δίδακτρα:
3.000 €

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα