Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές
Πανεπιστήμιο Πατρών

Περιγραφή Προγράμματος

Στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στόχος αυτού του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων, η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η απόδοση στην κοινωνία επιστημόνων ικανών να ερευνούν και να παράγουν επιστημονικό έργο στις Μαθηματικές Επιστήμες και τις εφαρμογές τους.

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται:

1. Στα Θεωρητικά Μαθηματικά,
2. Στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, που περιλαμβάνουν τρεις κατευθύνσεις:
α) Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Μαθηματική Φυσική,
β) Διαφορικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα,
γ) Μαθηματικά Φυσικών και Βιομηχανικών Εφαρμογών,
3. Στα Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική, που περιλαμβάνουν τις κατευθύνσεις :
α) Μαθηματικά των Υπολογιστών και Τεχνητή Νοημοσύνη,
β) Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικό Λογισμικό.

Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές προϋποθέσεις για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ή/και Διδακτορικού Διπλώματος είναι η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα (Κορμού, Επιλογής και Μελέτης), σύμφωνα με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς και η συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας (για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) ή η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (για Διδακτορικό Δίπλωμα).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Μαθηματικών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η διάρκεια των σπουδών είναι 4 διδακτικά εξάμηνα για τον πρώτο τίτλο και 8 για τον δεύτερο.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πάτρα