Ηλεκτρολόγος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Περιγραφή Προγράμματος

O Ηλεκτρολόγος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων είναι ο επαγγελματίας που αναλαμβάνει την εγκατάσταση, τον έλεγχο και την επισκευή ή συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Είναι εκείνος που ερμηνεύει κατασκευαστικά σχέδια και προχωρά σε διορθώσεις για την καλύτερη ηλεκτρολογική εργονομία. Ο Ηλεκτρολόγος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων προσλαμβάνεται από μια επιχείρηση στην οποία εργάζεται ως ειδικευμένος τεχνίτης και στη συνέχεια εξελίσσεται σε Τεχνικό Υπεύθυνο εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εργοδηγό ή και προϊστάμενο του αντίστοιχου συνεργείου ή τμήματος. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως τεχνικού, αναφέρεται στον αρμόδιο προϊστάμενο του συνεργείου. Ως εργοδηγός συνεργείου, αναφέρεται είτε στον υπεύθυνο του τμήματος, είτε στον υπεύθυνο συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ως απόφοιτος της ειδικότητας του Τεχνικού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, μπορείς να εργαστείς σε:

  • Οικιακές και επαγγελματικές μονάδες κάθε είδους,
  • Βιομηχανίες και κατασκευαστικές εταιρίες,
  • Ξενοδοχειακές μονάδες και
  • Εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τεχνικά Επαγγέλματα

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κρήτη - Ηράκλειο
Λάρισα
Πειραιάς
Ρόδος