Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός Αντικειμένων
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Διακοσμητής ορίζει την οργάνωση του χώρου και την καλαισθησία του, σύμφωνα με τις αρχές του κλασικού, του μοντέρνου, της μόδας και των διαφόρων τάσεων στην αντίληψη του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος τις οποίες γνωρίζει και αξιοποιεί, ο Διακοσμητής προτείνει και παρουσιάζει τρόπους προσέγγισης του χώρου. Αντικειμενικός του σκοπός είναι η ικανοποίηση των πρακτικών, αλλά και των αισθητικών αναγκών των πελατών του στο περιβάλλον διαβίωσης, εργασίας, αναψυχής και γενικότερα το περιβάλλον ζωής και δημιουργίας. Ως επαγγελματίας Διακοσμητής θα:

 • αναλαμβάνεις τη δημιουργία και εκτέλεση σχεδίων κατασκευής, καθώς και παρουσίασή τους υπό μορφή προσχεδίων,
 • φροντίζεις για την καλύτερη παρουσίαση των αρχικών ιδεών, χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνικές και τα υλικά που προσφέρονται,
 • παρακολουθείς και οργανώνεις όλες τις φάσεις εργασιών της κατασκευής μέχρι την παράδοση του έργου,
 • κάνεις αποτυπώσεις κτιρίων σε όλες τις κλίμακες,
 • αναπτύσσεις και συντάσσεις με βάση δεδομένα, σκαριφήματα και σε διάφορες κλίμακες σχέδια κατόψεων, όψεων, τομών, αξονομετρικά και προοπτικά σχέδια,
 • αναπτύσσεις και συντάσσεις κατασκευαστικά σχέδια μέχρι και κλίμακας 1:1 επίπλων και ειδικών κατασκευών,
 • συντάσσεις έγχρωμα σχέδια παρουσίασης (κατόψεις, όψεις, τομές, αξονομετρικά και προοπτικά σχέδια), με σκοπό την ολοκληρωμένη και πιστή απόδοση της αρχικής ιδέας (σχέδια παρουσίασης),
 • κατασκευάζεις έγχρωμες μακέτες τομών διαστάσεων, κάνοντας χρήση διαφορετικών και κατάλληλων κατά περίπτωση υλικών,
 • αναλύεις τις εργασίες και οργανώνεις τα συνεργεία κατασκευής, κατά τομείς δουλειάς και κατά φάση κατασκευής,
 • συντάσσεις τον προγραμματισμό του έργου,
 • ελέγχεις τα συνεργεία κατασκευής ως προς το χρονικό προγραμματισμό, την ποιότητα των εργασιών και το κόστος, φροντίζοντας για την πιστή εφαρμογή της οριστικής μελέτης και το γενικό πνεύμα του έργου,
 • κάνεις προμετρήσεις και επιμετρήσεις και
 • συντάσσεις κοστολογικούς πίνακες.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Στις επαγγελματικές σου επιλογές περιλαμβάνονται:

 • Αρχιτεκτονικά γραφεία,
 • Γραφεία Διακοσμητών,
 • Γραφεία Πολιτικών μηχανικών,
 • Εταιρίες Κατασκευών,
 • Εταιρίες Σχεδιασμού και Εμπορίας Επίπλων και
 • Εταιρίες Οργάνωσης και Υλοποίησης Εκθέσεων και Εκδηλώσεων.
 • Καταστήματα Εμπορίας Επίπλων
 • Καταστήματα Μελέτης - Σχεδιασμού & Εγκαταστάσεων Κουζίνας - Μπάνιου

Επίσης μπορείς να εργασθείς ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να δημιουργήσεις το δικό σου διακοσμητικό γραφείο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Εφαρμοσμένες Τέχνες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Κ)

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κρήτη - Ηράκλειο
Λάρισα
Πειραιάς
Ρόδος