Επιστήμες της Μετάφρασης – Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σε συνεργασία με: Université de Caen

Περιγραφή Προγράμματος

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Πανεπιστήμιο της Caen Basse-Normandie (Γαλλία) συνδιοργανώνουν κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Επιστήμες της Μετάφρασης – Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες, το οποίο οδηγεί σε κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο οικείο γνωστικό πεδίο.

Αντικείμενο του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παραγωγή νέας γνώσης στα πεδία της Διδακτικής της Μετάφρασης και της Μεταφραστικής Πράξης, αξιοποιώντας τα πορίσματα αφενός της Γνωσιακής Ψυχολογίας και των Νευροεπιστημών αφετέρου της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας του Λόγου ειδικότερα:

Στόχοι του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος είναι:

1. η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους τομείς της Διδακτικής της Μετάφρασης και της Μεταφραστικής Πράξης μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης,

2. η μελέτη των γνωσιακών λειτουργιών κατά τη σύλληψη και επαναδιατύπωση του νοήματος κατά τη μεταφραστική διαδικασία,

3. η έρευνα για το σχεδιασμό σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων της Μετάφρασης που θα αξιοποιεί τη νέα διεπιστημονική γνώση, με απώτερο στόχο την κατάρτιση παραγωγικότερων και πλέον αξιόπιστων μεταφραστών.

Σύμφωνα με τη διμερή σύμβαση, τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στην Caen (Νορμανδία), του δευτέρου στην Κέρκυρα και παράλληλα οι φοιτητές εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στην Κέρκυρα ή την Caen. Στο κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διδάσκουν Έλληνες και Γάλλοι καθηγητές. Βασική γλώσσα εργασίας του Προγράμματος είναι η Γαλλική.

Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης του Π.Μ.Σ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονούν διδακτορική διατριβή με συνεπίβλεψη (cotutelle de thèse), βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3404/2005.

Κριτήρια Εισαγωγής

Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Μετάφρασης – Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες έχουν οι πτυχιούχοι όλων των πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Δίδακτρα:
Η φοίτηση είναι δωρεάν. Θα καταβληθεί προσπάθεια για στέγαση των επιτυχόντων σε φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου της Caen.

Χώρα:
Ελλάδα
Γαλλία

Πόλη:
Κέρκυρα
Νορμανδία