Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτοσικλετών
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αποτελεί ένα δυναμικό επάγγελμα με σίγουρο μέλλον. Συγκεκριμένα, εκπαιδεύει τους υποψηφίους οδηγούς, ώστε να αποκτήσουν άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, με αντικειμενικό στόχο την οδική ασφάλεια. Η ραγδαία αύξηση των πωλήσεων αυτοκινήτων τα τελευταία χρόνια, συνοδεύτηκε και από τη ζήτησε επαγγελματιών με τις κατάλληλες δεξιότητες, για την εκπαίδευση του αυξανόμενου αριθμού των νέων οδηγών. Πρόκειται για ένα επάγγελμα πολύ αποδοτικό και προσοδοφόρο που συνδυάζει ελάχιστο χρόνο σπουδών με πολύ υψηλές και γρήγορες αποδοχές.

Ως Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών:

 • Γνωρίζεις την ισχύουσα Νομοθεσία της Οδικής Κυκλοφορίας και είσαι σε θέση να τη διδάξεις συστηματικά στους υποψήφιους οδηγούς
 • Διδάσκεις τις βασικές αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων και υποσυστημάτων του αυτοκινήτου, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γνώσεις μηχανολογικού σχεδίου
 • Διδάσκεις τυπικές εργασίες συντήρησης ή επισκευής αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
 • Εφαρμόζεις και διδάσκεις συστηματικά τον τρόπο ορθής οδήγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Επισημαίνεις τους κινδύνους και τις συνέπειες από αντικανονική συμπεριφορά του οδηγού, ενώ παράλληλα διδάσκεις τον ενδεδειγμένο τρόπο κοινωνικής συμπεριφοράς του οδηγού
 • Επιλέγεις και χρησιμοποιείς το ενδεδειγμένο εποπτικό μέσο διδασκαλίας και τις γενικές αρχές διδασκαλίας για την επιτυχή διεξαγωγή των μαθημάτων
 • Συντάσσεις τα κατάλληλα σχέδια μαθήματος, φύλλα διδασκαλίας και τεστ αξιολόγησης για την επιτυχή διεξαγωγή των μαθημάτων και την αξιολόγηση των υποψηφίων οδηγών
 • Διδάσκεις τα μέσα και τα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας του περιβάλλοντος και των απαραίτητων ενεργειών για τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση του αυτοκινήτου
 • Περιγράφεις και επιδεικνύεις τον τρόπο επέμβασης για τη χορήγηση πρώτων βοηθειών σε οδικά ατυχήματα
 • Διδάσκεις τα συστήματα και τις μεθόδους ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας κατά τη χρήση του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας
 • Διδάσκεις τα μέτρα προστασίας και γενικότερα την ασφάλεια του οδηγού
 • Οργανώνεις τη λειτουργία και ασκείς διοίκηση σε μια Σχολή Οδηγών

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ως απόφοιτος της ειδικότητας του Εκπαιδευτή Οδηγών, μπορείς να εργαστείς σε:

 • Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα ως Οδηγός (ΕΘΕΛ, ΟΑΣΑ, ΜΕΤΡΟ κ.λπ.) και 

Ως επαγγελματίας Εκπαιδευτής Οδηγών ή να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τεχνικά Επαγγέλματα

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
1 έτος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κρήτη - Ηράκλειο
Λάρισα
Πειραιάς
Ρόδος