Πληροφορίες Σπουδών  /  

Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα


Εκπαιδευτικό Σύστημα
Η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά μεταξύ των ηλικιών 6-15 και περιλαμβάνει την Πρωτοβάθμια (δημοτικό) και την κατώτερη Δευτεροβάθμια (γυμνάσιο). H σχολική ζωή, όμως, των μαθητών μπορεί να ξεκινά από την ηλικία των 2,5 ετών (προσχολική εκπαίδευση) σε ιδρύματα (ιδιωτικά και δημόσια) που ονομάζονται βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί. Ορισμένοι βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί διαθέτουν και νηπιακά τμήματα που λειτουργούν παράλληλα προς τα νηπιαγωγεία.


Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα η διάρκεια φοίτησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (δημοτικό) είναι εξαετής, με ηλικία εισόδου το 6ο έτος. Παράλληλα προς τα κοινά νηπιαγωγεία και δημοτικά λειτουργούν και ολοήμερα σχολεία, τα οποία έχουν διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και εμπλουτισμένο αναλυτικό πρόγραμμα.

Η μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του 1997, περιλαμβάνει δύο τύπους σχολείων: τα Ενιαία Λύκεια και τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Η διάρκεια φοίτησης είναι τριετής στα Ενιαία Λύκεια και διετής (α’ κύκλος σπουδών) ή τριετής (β’ κύκλος σπουδών) στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, ενώ δεν αποκλείονται αμοιβαίες μετακινήσεις από τον έναν τύπο σχολείου στον άλλον. Παράλληλα με τα κοινά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν και ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και λυκειακές τάξεις που απευθύνονται σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, λειτουργούν και Μουσικά, Εκκλησιαστικά και Αθλητικά Γυμνάσια και Λύκεια. Στη μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εντάσσονται και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία προσφέρουν επίσημη αλλά αδιαβάθμητη εκπαίδευση. Τα ιδρύματα αυτά χαρακτηρίζονται αδιαβάθμητα, γιατί δέχονται τόσο αποφοίτους γυμνασίου όσο και αποφοίτους λυκείου, ανάλογα με τις επί μέρους ειδικότητες που προσφέρουν.

Βάση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, η δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση χωρίζεται σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Η εισαγωγή των φοιτητών σε αυτά τα ιδρύματα εξαρτάται από την επίδοσή τους σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου που λαμβάνουν χώρα στην Γ’ Λυκείου. Επιπρόσθετα, λειτουργεί το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στο οποίο οι φοιτητές γίνονται αποδεκτοί από την ηλικία των 22 ετών, μετά από κλήρωση. Τέλος, στην Ελλάδα λειτουργούν και ιδιωτικά κολέγια (Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών), στα οποία οι μαθητές εγγράφονται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δομή Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος

Οι αλλαγές στην Παιδεία


Σύντομα αναμένεται ο νέος νόμος για την Παιδεία στη χώρα μας. Διαβάστε τη σχετική αρθρογραφία. 

Μέθοδοι Σπουδών


Τα μαθήματα στα ελληνικά Πανεπιστήμια, έχουν συνήθως την μορφή των διαλέξεων ή αλλιώς παραδόσεων μέσα στο αμφιθέατρο. Παρόλα αυτά, μέσα στα πλαίσια της εξέλιξης των μεθόδων διδακτικής, πολλές νέες μέθοδοι έχουν προστεθεί στον τρόπο με τον οποίο θα κλιθείτε να απορροφήσετε γνώση μέσα από τα ελληνικά Α.Ε.Ι και τα Α.Τ.Ε.Ι. Αναλυτικότερα, κάποιες από αυτές τις μεθόδους αναφέρονται παρακάτω:

  • Διάλεξη - Παράδοση: Είναι η πιο κλασική μέθοδος διδασκαλίας. Διαρκεί 90 λεπτά (διάλειμμα 15 λεπτών ανάμεσα σε 2 σαρανταπεντάλεπτα), πραγματοποιείται σε αμφιθέατρο ή σε μεγάλη αίθουσα και την παρακολουθεί μεγάλος αριθμός φοιτητών, που κρατάνε σημειώσεις. Λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών που παρακολουθούνε συνήθως, δεν διευκολύνεται ιδιαίτερα ο διάλογος και η διάδραση (ερωτήσεις - απαντήσεις) μεταξύ καθηγητή και μαθητών. Η παρακολούθηση είναι συνήθως προαιρετική, εκτός φυσικά εξαιρέσεων.
  • Σεμινάριο: Αποτελεί κυρίως συμπληρωματικό μάθημα της διάλεξης. Γίνεται συνήθως απογευματινές ώρες και ο αριθμός των φοιτητών που παρακολουθούνε δεν είναι τόσο μεγάλος όσο στις διαλέξεις. Το σεμινάριο γίνεται συνήθως από τον/την βοηθό του καθηγητή και στόχος είναι να γίνεται συζήτηση και να λύνονται οι απορίες των φοιτητών. Η παρακολούθηση είναι προαιρετική.
  • Εργαστήριο: Είναι η διδασκαλία που γίνεται σε εργαστήρια, γιατί απαιτούνται όργανα (Η/Υ, εργαλεία κ.λ.π) και είναι συνήθως τεχνικής φύσης. Η παρακολούθηση είναι πάντα υποχρεωτική.
  • Εργασίες: Σε αυτή την περίπτωση ο καθηγητής ορίζει ένα θέμα επιστημονικού ενδιαφέροντος και οι φοιτητές είτε ατομικά είτε ομαδικά (ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες) καλούνται να το αναπτύξουν γραπτά μετά από αναζήτηση στην εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία. Η βαθμολογία που θα πάρει η εργασίας προσμετράται στον τελικό βαθμό του φοιτητή με ένα ποσοστό που ορίζει ο καθηγητής και για το οποίο ενημερώνει τους φοιτητές από πριν.
  • Συνεντεύξεις - case studies: Σε αυτή την περίπτωση ο καθηγητής ορίζει ένα επίκαιρο ζήτημα και οι φοιτητές είτε ατομικά είτε ομαδικά (ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες) καλούνται να κάνουν συνεντεύξεις με ειδικούς, να αναζητήσουν πληροφορίες και τελικά να αναπτύξουν γραπτώς τόσο την άποψή τους, όσο και τις προτεινόμενες λύσεις στο ζήτημα που μελέτησαν. Η βαθμολογία που θα πάρει η συνέντευξη προσμετράται στον τελικό βαθμό του φοιτητή με ένα ποσοστό που ορίζει ο καθηγητής και για το οποίο ενημερώνει τους φοιτητές από πριν.

Κλείνοντας, πρέπει να αναφέρουμε ότι οι εξετάσεις τόσο στα Α.Ε.Ι όσο και στα Α.Τ.Ε.Ι, διεξάγονται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, καθώς και κάθε Σεπτέμβρη που πραγματοποιείται η «επαναληπτική» εξεταστική.

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική