Πληροφορίες Σπουδών  /  

Τελευταία Νέα Εκπαίδευσης

Το μοναδικό Μάστερ στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το μοναδικό Μάστερ στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου(και εξ αποστάσεως - για εργαζόμενους)

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΜΠΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το μοναδικό στην Ελλάδα (και ένα από τα ελάχιστα παγκοσμίως) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση».

Το Πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων στον κρίσιμο χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας και αναλύοντας συστηματικά τις δυνατότητες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών και υπηρεσιών των δημόσιων φορέων με τη χρήση καινοτόμων πρακτικών (π.χ. πληροφοριακά συστήματα εσωτερικής υποστήριξης, ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων, αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων, ηλεκτρονικών συναλλαγών πολιτών/επιχειρήσεων με το κράτος, υποστήριξης σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών). Απευθύνεται σε αποφοίτους διαφόρων διοικητικών, οικονομικών και τεχνολογικών Σχολών, και στοχεύει στην δημιουργία των αναγκαίων στελεχών (τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα), με τις απαιτούμενες διεπιστημονικές γνώσεις, για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Το Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής είτε πλήρους φοίτησης και ολοκλήρωσης σε τρία (3) εξάμηνα, είτε μερικής φοίτησης και ολοκλήρωσης σε έξι (6) εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης και απαιτεί τη φυσική παρουσία των φοιτητών στη Σάμο μόνο τρεις φορές (4-5 ημέρες κάθε φορά) καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Σπουδών. 

Η ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση’ είναι ιδιαίτερα επωφελής, και παρέχει τις πλέον ολοκληρωμένες και σύγχρονες γνώσεις διεθνώς στον χώρο αυτό, δεδομένου ότι η Επιστημονική/Ερευνητική Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Τμήματος ΜΠΕΣ είναι πλέον διεθνώς καταξιωμένη: 

  • διαθέτει μεγάλη και πολυετή εμπειρία τόσο στην διδασκαλία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όσο και σε μεγάλα διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στον χώρο αυτό,
  • έχει πάγιες στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα στον χώρο αυτό, και έτσι κορυφαίοι Καθηγητές/Ερευνητές συμμετέχουν με διαλέξεις τους στα μαθήματα του Προγράμματος, 
  • μέλη της Επιστημονικής/Ερευνητικής Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Τμήματος βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων Καθηγητών/Ερευνητών παγκοσμίως στον χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
  • και παράλληλα η Ομάδα αυτή έχει κεντρικό ρόλο σε Ευρωπαϊκή ερευνητική κοινοπραξία, η οποία διερευνά την ανάπτυξη της νέας γενεάς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ‘Government 3.0’.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 23/07/2018 

Περισσότερες Πληροφορίες: https://msc.icsd.aegean.gr/programs/egov/ 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης.

Bookmark and Share


Follow us:

Look4Studies.com on Facebook Look4Studies.com on Twitter Look4Studies.com on Google+ Look4Studies.com on LinkedIn Look4Studies.com on Pinterest Look4Studies.com on Instagram

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική