Πληροφορίες Σπουδών  /  

Τελευταία Νέα Εκπαίδευσης

Καριέρα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Καριέρα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία και ολοκληρώνεται στις 3 Ιουλίου 2019. Έχοντας ξεπεράσει πλέον τα 15 χρόνια λειτουργίας, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ εξακολουθεί να αναπτύσσεται, να καλλιεργεί την επιστημονική γνώση και να στελεχώνει αποτελεσματικά τα τμήματα ΔΑΔ της χώρας τόσο με entry-level όσο και με έμπειρα στελέχη, ικανά να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της Διοίκησης Προσωπικού, σε οργανισμούς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης απευθύνεται σε αποφοίτους Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ με πολύ καλή γνώση Αγγλικών, που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν να σταδιοδρομήσουν σε αυτό το αντικείμενο. Το Τμήμα Μερικής Φοίτησης απευθύνεται σε στελέχη με 2ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία (μετά τη λήψη του πτυχίου), ιδανικά στο αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (στελέχωση, αμοιβές, εκπαίδευση και αξιολόγηση εργαζομένων), και πολύ καλή γνώση Αγγλικών, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την εμπειρία από το χώρο εργασίας τους με τη θεωρητική και επιστημονική κατάρτιση που είναι απαραίτητη για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή πρακτικών και εργαλείων ΔΑΔ.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού προσφέρει μια σειρά μαθησιακών εμπειριών στους φοιτητές του (π.χ. πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, συνέδρια, επισκέψεις σε εταιρείες, guest lectures, εκπαιδευτικές εκδρομές, κλπ) συντελώντας με αυτό τον τρόπο στην αύξηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων του. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότεροι από τους 7 στους 10 αποφοίτους του προγράμματος πλήρους φοίτησης βρίσκουν εργασία άμεσα ή και πριν την ολοκλήρωση των σπουδών τους, 9 στους 10 δηλώνουν πολύ ευχαριστημένοι από τις σπουδές τους στο πρόγραμμα συνολικά, ενώ θα σύστηναν μετά βεβαιότητας το πρόγραμμα σε άλλους υποψήφιους σε ποσοστό άνω του 90%.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις: http://www.hrm.aueb.gr

Bookmark and Share


Follow us:

Look4Studies.com on Facebook Look4Studies.com on Twitter Look4Studies.com on LinkedIn Look4Studies.com on Pinterest Look4Studies.com on Instagram

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική