Πληροφορίες Σπουδών  /  

Τελευταία Νέα Εκπαίδευσης

Εξετάσεις computer - delivered IELTS τώρα και στη Θεσσαλονίκη

Εξετάσεις computer - delivered IELTS τώρα και στη Θεσσαλονίκη

Ως πρωτοπόρο στις εξετάσεις μέσω υπολογιστή το British Council διεξήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το computer-delivered IELTS τον Μαϊο 2019 με μεγάλη επιτυχία. 

Το computer-delivered IELTS θα διεξάγεται τώρα και στη Θεσσαλονίκη, με πρώτη ημερομηνία εξετάσεων την 19η Οκτωβρίου 2019. 

Κατανοώντας ότι οι υποψήφιοι IELTS χρειάζονται περισσότερες επιλογές με το computer-delivered IELTS οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από περισσότερες ημερομηνίες εξετάσεων και να λάβουν τα αποτελέσματά τους πιο γρήγορα. 

Συγκεκριμένα δίνοντας computer-delivered IELTS οι υποψήφιοι έχουν: 

  • περισσότερες ημερομηνίες εξετάσεων για να επιλέξουν
  • αμεσότητα με την προφορική εξέταση που πραγματοποιείτε με κατ’ ιδίαν προσωπική συνέντευξη με έναν εξεταστή IELTS
  • δυνατότητα επιλογής ώρας για την προφορικής τους εξέταση
  • γρήγορα αποτελέσματα, διαθέσιμα εντός 5-7 ημέρες
  • περισσότερη ευελιξία

Με το computer-delivered IELTS οι ενότητες Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening), Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading) και Παραγωγής Γραπτού Λόγου (Writing) εξετάζονται μέσω υπολογιστή, ενώ η εξέταση της ενότητας Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking) παραμένει με κατ’ ιδίαν προσωπική συνέντευξη με πιστοποιημένο εξεταστή IELTS. Ίδιο παραμένει και το περιεχόμενο της εξέτασης, καθώς και η προετοιμασία για αυτό, η διάρκεια, οι τύποι των ερωτήσεων, η βαθμολόγιση, τα αποτελέσματα και η επικύρωσή τους από οργανισμούς και πανεπιστήμια. 

Ο Κωνσταντίνος Καλαεντζής που πήρε μέρος στο computer-delivered IELTS είπε ότι η διεξαγωγή του computer-delivered IELTS ήταν για αυτόν "μία εξαιρετική εμπειρία με εξαιρετικό περιβάλλον διεξαγωγής της εξέτασης."

Το computer-delivered IELTS είναι διαθέσιμο και τις δύο ενότητες IELTS, IELTS Academic και IELTS General Training. 

Για παραπάνω πληροφορίες για το computer-delivered IELTS από το British Council και εγγραφές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του British Council: 
https://www.britishcouncil.gr/exam/ielts/dates-fees-locations/computer-delivered

Bookmark and Share


Follow us:

Look4Studies.com on Facebook Look4Studies.com on Twitter Look4Studies.com on LinkedIn Look4Studies.com on Pinterest Look4Studies.com on Instagram

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική