Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Περιγραφή Προγράμματος

Είναι ένα παγκοσμίως μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και αφορά στη σωματική επάρκεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής στις ένοπλες δυνάμεις. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη της σωματικής και ψυχολογικής επάρκειας ως κυρίαρχα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα ένστολων στελεχών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων της αλλοδαπής και απόφοιτοι των στρατιωτικών σχολών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνάφεια του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Η συνάφεια του πτυχίου αξιολογείται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα πτυχία ΤΕΦΑΑ, απόφοιτων των στρατιωτικών σχολών,  Ιατρικής, κλπ είναι συναφή.

Περίοδος Αιτήσεων: 1-30 Ιουνίου 2015

Γλώσσα: Ελληνικά

Κριτήρια Εισαγωγής

Δικαιολογητικά                                                  Μόρια
Βαθμός πτυχίου (για τεταρτοετή φοίτηση)=30
Πτυχιακή εργασία                                             =5
Επαγγελματική Εμπειρία                                =15
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά   =15
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια   =10
Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα –
Πρακτική εμπειρία
(π.χ. σχολεία στρατιωτικής εκπαίδευσης)   =15
Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας=10
Σύνολο                                                                = 100
 
Επιπλεόν μοριοδότηση
Δεύτερο πτυχίο (για τεταρτοετή φοίτηση)   =15
Περιοδικά με συντελεστή βαρύτητας (impact factor) ίσο ή μεγαλύτερο του 1=15
Κατοχή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών    =30

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
18 μήνες

Έναρξη Μαθημάτων:
Σεπτέμβριος

Δίδακτρα:
Το κόστος παρακολούθησης του ΠΜΣ είναι 3.900 € και δίνεται σε 3 δόσεις.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Τρίκαλα