Πληροφορίες Σπουδών  /  

Τελευταία Νέα Εκπαίδευσης

Άποψη: Οι εξελίξεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και  με ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις τόσο για τα Δημόσια και Ιδιωτικά  εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όσο και για  τους σπουδαστές.

Οι επιλογές με τις οποίες οι υποψήφιοι είναι αντιμέτωποι είτε για τις σπουδές του πρώτου πτυχίου είτε ενός Μεταπτυχιακού, έχουν αυξηθεί από κάθε άποψη, καθώς η ίδρυση νέων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε συνδυασμό με τις νομοθετικές αλλαγές που αφορούν στα ιδιωτικά Κολλέγια έχει πολλαπλασιάσει τις πιθανές επιλογές για κάθε υποψήφιο.

Σε μία προσπάθεια να κατανοήσουμε ποιο θα είναι το τοπίο στο χώρο της εκπαίδευσης τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτό που διαφαίνεται είναι ότι τα Ιδρύματα με το υψηλότερο επίπεδο σπουδών και εγκαταστάσεων θα επικρατήσουν ως πρώτη επιλογή των υποψηφίων. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα επηρεάσει και τα δημόσια αλλά και τα ιδιωτικά Ιδρύματα.

Ουσιαστικά δηλαδή θα επέλθει μία «φυσική επιλογή» υπέρ των Ιδρυμάτων που θα δύνανται να παρέχουν μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία σε κάθε επίπεδο της σπουδαστικής διαδικασίας τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή, επίπεδο έρευνας και κύρος των διδασκόντων όσο και δυνατότητα σύνδεσης με την αγορά εργασίας. Αν σε αυτό προστεθεί και η αναμενόμενη αξιολόγηση των Ιδρυμάτων τότε σε βάθος 10 ετών θα πρέπει να περιμένουμε σημαντική μείωση στον αριθμό των Ιδρυμάτων που θα καταφέρουν να εκπληρώνουν αυτά τα πρότυπα - πιθανότατα αυτό θα έχει ως επίπτωση και τη μείωση στον αριθμό των παρεχομένων ειδικοτήτων.

Μεσοπρόθεσμα το μέλλον της εκπαίδευσης διαφαίνεται ότι βρίσκεται στην ποιότητα της παροχής της Παιδείας. Αυτή θα αποτελέσει την αρένα του ανταγωνισμού μεταξύ Δημοσίων και ιδιωτικών ιδρυμάτων αλλά και μεταξύ Ιδρυμάτων που θα ανήκουν στο ίδιο ευρύτερο χώρο της Δημόσιας και Ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να αναμένεται να προκύψουν τα καλύτερα Ιδρύματα που κατάφεραν να κατακτήσουν την εμπιστοσύνη των υποψηφίων σπουδαστών αλλά και των οικογενειών τους. Στον  μεσοπρόθεσμο αυτό ορίζοντα είναι πιθανό πολλά από τα περιφερειακά ΤΕΙ να δεχτούν σκληρό ανταγωνισμό σε επίπεδο αριθμού σπουδαστών από τα νέο-ιδρυθέντα Κολλέγια.

Μακροπρόθεσμα και με βάση όλα τα παραπάνω η επιλογή των σπουδών στο εξωτερικό θα παραμείνει μία από τις κορυφαίες, καθώς η συσσωρευμένη εμπειρία δεκαετιών που έχουν τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας στις χώρες αυτές θα δίνουν πάντοτε την εγγύηση της πληρέστερης ίσως Πανεπιστημιακής εμπειρίας που μπορεί να έχει ένας σπουδαστής και ταυτόχρονα την ευκαιρία για διεθνή καριέρα στις ανεπτυγμένες αυτές Οικονομίες.

Ουσιαστικά σε βάθος 10 ετών και πέρα, η κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας θα κρίνει και την επιβίωση πολλών από τα υπάρχοντα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα επειδή η αναγνωρισιμότητα τους από την αγορά εργασίας θα καταλήξει να είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας στις εξελίξεις. Με δεδομένο ότι η αναγνωρισιμότητα τους είναι ευθέως ανάλογη της ποιότητας εκπαίδευσης που θα παρέχουν αλλά και άμεσα εξαρτώμενη από τις προοπτικές καριέρας για τους αποφοίτους τους, όσο πιο ανταγωνιστικές θα είναι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας τόσο λιγότερα θα είναι τα Πανεπιστήμια που θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν τη συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων σπουδαστών σε κάθε επίπεδο της  Εκπαίδευσης.

Πάνος Πολυχρονιάδης, Γενικός Διευθυντής, NETWORK.

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική