Πληροφορίες Σπουδών  /  

Τελευταία Νέα Εκπαίδευσης

Αναγνωρίσεις Πτυχίων στην Ελλάδα

Αναγνωρίσεις Πτυχίων στην Ελλάδα

Το σκηνικό αλλάζει, υπό την πίεση της Ε.Ε.

Μέχρι σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα μόνο δημόσια πανεπιστήμια, αφού η ίδρυση και η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν προβλεπόταν από το Σύνταγμα. Αναμφίβολα, υφίστανται αρκετά ιδιωτικά κολέγια, τα οποία προσφέρουν ένα ευρύτατο πεδίο σπουδών. Τα πτυχία, όμως, που αποδίδονται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στα κολέγια αυτά δεν είναι αναγνωρισμένα.

Η προαναφερθείσα κατάσταση αναμένεται να ανατραπεί. Ήδη από τον Αύγουστο του 2008 πέρασε το νομοσχέδιο για την αναγνώριση των κολεγίων, ενώ αναμένεται και η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους βάσει της κοινοτικής οδηγίας.

  • Τι ισχύει σήμερα

Αναγνωρίζονται όλα τα πτυχία των Ελληνικών Κρατικών Πανεπιστημίων (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ) και των Κρατικών Πανεπιστημίων του Εξωτερικού που βρίσκονται στην επίσημη λίστα του ΔΟΑΤΑΠ.

  • Ο ΔΟΑΤΑΠ

Ο φορέας που αναγνωρίζει πτυχία του εξωτερικού είναι ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

  • Μόνο εξ αποστάσεως...

Τα μόνα προγράμματα που αναγνωρίζονται είναι αυτά που διεξάγονται εξ’ αποστάσεως (Distance Learning). Προγράμματα που προσφέρονται από κολέγια και κέντρα ελευθέρων σπουδών δεν αναγνωρίζονται. Ήδη έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ πτυχία σπουδαστών που ολοκλήρωσαν εξ’ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου του Surrey στην Ελλάδα.

  • Η κοινοτική οδηγία

Η κοινοτική οδηγία αναφέρει ότι πρέπει να αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχίων όλων των Πανεπιστημίων που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω συνεργασιών με τοπικούς φορείς στους οποίους δεν περιλαμβάνονται Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και κολέγια. Το Ελληνικό κράτος δεν έχει υιοθετήσει ακόμα την οδηγία οπότε και δεν ισχύει στην Ελλάδα. Το πιθανότερο είναι ότι το Ελληνικό Κράτος θα καταδικασθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν), παρόλα αυτά δεν αναμένεται να υιοθετηθεί ακόμα η οδηγία.

  • Τι πρέπει να γίνει

Για να υιοθετηθεί στη χώρα μας η κοινοτική οδηγία απαιτείται αλλαγή του άρθρου 16 του Ελληνικού Συντάγματος, ώστε το Ελληνικό Κράτος να είναι σε θέση να αναπτύξει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Για να υπάρχει έλεγχος και σαφείς προϋποθέσεις λειτουργίας των κολεγίων και αναγνώρισης των πτυχίων πρέπει να νομοθετήσει το Κράτος. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι οποιοσδήποτε νόμος ψηφιστεί θα είναι αντισυνταγματικός αφού το Ελληνικό Σύνταγμα επιτρέπει την λειτουργία μόνο κρατικών πανεπιστημίων, οπότε και θα χρειαστεί τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

  • Το Άρθρο 16

Για να αλλάξει το άρθρο 16 ή να γίνει οποιαδήποτε αναθεώρηση του Συντάγματος πρέπει να το αποφασίσει η Βουλή. Είναι μια διαδικασία που κρατάει αρκετό καιρό αφού πρώτα η Βουλή πρέπει να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε αναθεώρηση και μετά να πραγματοποιηθεί η αναθεώρηση. Οπότε ο χρόνος που απαιτείται πραγματικά για την αλλαγή αυτή υπολογίζεται σε 6 με 8 χρόνια. Μόνο όταν γίνει αλλαγή του άρθρου 16 μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να νομοθετήσει και να υιοθετήσει την κοινοτική οδηγία.


www.look4studies.com με πληροφορίες από Centre of European Management Studies (CeMS) (www.cems.gr)

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική