Αστικός Σχεδιασμός και οι Μετασχηματισμοί της Πόλης
Πανεπιστήμιο Πατρών

Περιγραφή Προγράμματος

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών οργανώνει:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αστικός Σχεδιασμός και οι Μετασχηματισμοί της Πόλης»

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πάτρα