Άσκηση και Ποιότητα Ζωής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σε συνεργασία με: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» που λειτουργεί με τη συνεργασία των ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Η πρωτοπορία και η μεγάλη εμπειρία του ΔΠΘ σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνδυασμό με τη δυναμική πορεία ανάπτυξης που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια το ΠΘ συνέβαλλαν στην άρτια οργάνωση και στην υψηλή ποιότητα σπουδών. Η φιλοσοφία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αντανακλά τις πιο πρόσφατες διεθνείς τάσεις. Στην υλοποίησή του ενσωματώνονται οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα. Η φοίτηση σε ορισμένα μαθήματα ολοκληρώνεται με εντατική φοίτηση, ενώ σε άλλα μαθήματα η φοίτηση γίνεται από απόσταση, δηλαδή χωρίς τη φυσική παρουσία του φοιτητή. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο ακόμη και σε ενδιαφερόμενους με αυξημένες υποχρεώσεις, που αδυνατούν να παρακολουθήσουν ένα Πρόγραμμα με την παραδοσιακή οργάνωση.

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών των ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας αποβλέπει:

1. Στην παραγωγή ικανών και αποτελεσματικών επιστημόνων που να είναι ανταγωνιστικοί στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης.
2. Στην εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης άλλων κοινωνικών ομάδων και φορέων σε θέματα που σχετίζονται με επίκαιρα ζητήματα του αθλητισμού, της υγείας και αναψυχής σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
3. Στη δημιουργία υποδομής για τη διαρκή προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε όλες τις εκφράσεις της φυσικής δραστηριότητας και άσκησης.
4. Στην καλλιέργεια και προαγωγή της ακαδημαϊκής εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας στην επιστήμη με βάση τη διεθνή πρακτική και τις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας.
5. Στην εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών του ευρύτερου χώρου κοινωνικής προσφοράς, καθώς και ατόμων που σχετίζονται με τη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

Μετά την επιτυχή έκβαση των σπουδών και τη συγκέντρωση ενός αριθμού διδακτικών μονάδων, απονέμεται στο φοιτητή το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Άσκηση και Ποιότητα Ζωής στις παρακάτω κατευθύνσεις:

• Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης για εξειδίκευση σε θέματα που σχετίζονται με τη φυσική κατάσταση, την αγωνιστική τακτική σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα, το σχεδιασμό προγραμμάτων για γυμναστήρια και κέντρα άθλησης, κά.
• Πρόληψη - Παρέμβαση - Αποκατάσταση για εξειδίκευση σε θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και προώθηση θεμάτων υγείας, το σχεδιασμό προγραμμάτων για διάφορες χρόνιες παθήσεις, την αποκατάσταση κακώσεων σε ασκούμενους, αθλητές, κά.
• Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση για εξειδίκευση σε θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας και άσκησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
• Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή για εξειδίκευση σε θέματα που σχετίζονται με προγράμματα αναψυχής, αθλητικού τουρισμού, κατασκηνώσεων, άσκησης για όλους, εργασιακού αθλητισμού και διοίκησης του αθλητισμού.

Κριτήρια Εισαγωγής

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες ενδιαφερομένων:
- σε πτυχιούχους όλων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας.
- σε πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής Αγωγής της αλλοδαπής με ισότιμα πτυχία.
- σε πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Εξ αποστάσεως

Διάρκεια Φοίτησης:
Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα εκ των οποίων το 1ο και το 2ο διεξάγονται σε εντατικούς κύκλους μαθημάτων, το 3ο εξ’ αποστάσεως μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, ενώ στο 4ο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή διατριβή.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Κομοτηνή
Τρίκαλα