Ασφάλεια / Όροι Χρήσης


Ορισμοί:

 • Το look4studies.com, από εδώ και στο εξής “look4studies”, είναι ιστοσελίδα με περιεχόμενο για την εκπαίδευση.
 • Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας, από εδώ και στο εξής “χρήστες”, είναι φυσικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, αστικές εταιρίες, αστικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς, εκπαιδευτικοί οργανισμοί με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό και γενικά δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί.
 • To περιεχόμενο του look4studies, από εδώ και στο εξής “περιεχόμενο”, είναι όλες οι πληροφορίες, διαφημίσεις, banners, εικόνες, φωτογραφίες, εσωτερικά links, εξωτερικά links, λογότυπα και λοιπά λεκτικά, οπτικά και εικαστικά μηνύματα που περιέχονται στην ιστοσελίδα.
 • Το look4studies έχει μηχανισμό δημιουργίας προσωπικής σελίδας, από εδώ και στο εξής “λογαριασμός”, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να επηρεάσουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.
 • Ο λογαριασμός του look4studies ενεργοποιείται με το όνομα χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) που επιλέγει ο χρήστης, από εδώ και στο εξής “στοιχεία χρήστη”.
 • O χρήστης συμπληρώνει φόρμα εισαγωγής δεδομένων του, από εδώ και στο εξής “προσωπικά δεδομένα”.
 • Το look4studies συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, εκπαιδευτικούς οργανισμούς με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό και γενικά ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και φορείς, από εδώ και στο εξής “πελάτες”.
 • Οι όροι και οι προϋποθέσεις, από εδώ και στο εξής “όροι”, είναι όλα τα στοιχεία του παρόντος που πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους και να αποδέχονται οι χρήστες όταν πλοηγούνται στο look4studies και όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. 

Γενικοί όροι:

 • Το look4studies διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτό χωρίς προειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει την παράβαση των όρων.
 • Το look4studies διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής λογαριασμών χωρίς προειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει ότι τα προσωπικά στοιχεία που δημοσιεύει ο χρήστης είναι εσφαλμένα, παραπλανητικά ή προσβλητικά προς τα κοινά ήθη.
 • Το look4studies διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής λογαριασμών χωρίς προειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει ότι τα προσωπικά δεδομένα ή/και το περιεχόμενο που δημοσιεύει ο χρήστης είναι εσφαλμένα, παραπλανητικά ή προσβλητικά προς τα κοινά ήθη.
 • Οι χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια, ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη των στοιχείων χρήστη. 

Όροι σχετικοί με το περιεχόμενο:

 • Το look4studies περιέχει εσωτερικούς και εξωτερικούς συνδέσμους (links) σε άλλες σελίδες, για το περιεχόμενο των οποίων δεν ευθύνεται το look4studies. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη σύνδεσή τους με αυτούς τους δικτυακούς τόπους.
 • Το look4studies δεν φέρει ευθύνη για την εγκυρότητα και τη σαφήνεια του περιεχομένου που δημιουργείται από τους ίδιους τους χρήστες μέσω του μηχανισμού των λογαριασμών.

Όροι σχετικά με τους λογαριασμούς:

 • Το look4studies δίνει το δικαίωμα σε όλους να δημιουργήσουν λογαριασμούς, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων.
 • Το look4studies διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής λογαριασμών χωρίς προειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει ότι τα προσωπικά στοιχεία που δημοσιεύει ο χρήστης είναι εσφαλμένα, παραπλανητικά ή προσβλητικά προς τα κοινά ήθη.
 • Οι χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια, ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη των στοιχείων χρήστη.

Όροι σχετικά με τους πελάτες:

 • Το look4studies διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει συνεργασίες με πελάτες εφόσον κρίνει ότι η προτεινόμενη συνεργασία δεν συνάδει με τους σκοπούς του site.
 • Το look4studies διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει συνεργασίες με πελάτες εφόσον κρίνει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία του πελάτη δεν είναι αρμονικό με το περιεχόμενό του.
 • Οι πελάτες που έχουν δραστηριότητα σχετική με την εκπαίδευση μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών κατόπιν σχετικής έγκρισης και παραχώρησης από το look4studies.
 • Οι πελάτες που έχουν δραστηριότητα σχετική με την εκπαίδευση ευθύνονται αποκλειστικά για τη σωστή τήρηση των όρων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα (βλ. επόμενη παράγραφο) που τους διέπουν.

Όροι σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα:

 • Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών παραχωρούνται σε πελάτες, προκειμένου οι τελευταίοι να ενημερώνουν τους χρήστες χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση για εκπαιδευτικά προγράμματα και μόνο και εφόσον η ενημέρωση γίνεται: 
  - Μέσω ταχυδρομείου με φάκελο που φέρει το λογότυπο του πελάτη
  - Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που φέρει τα στοιχεία του αποστολέα
  - Μέσω τηλεφώνου εφόσον ο καλών αναφέρει το όνομά του και τον οργανισμό που εκπροσωπεί.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται είναι εμπιστευτικά και διατίθενται αποκλειστικά για να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ενημερώσουν τους χρήστες μόνο για υπηρεσίες εκπαιδευτικού περιεχομένου και όχι για αποστολή οποιουδήποτε άλλου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού χωρίς την άδεια των χρηστών. Την ευθύνη για την ορθή αποστολή υλικού την αναλαμβάνει αποκλειστικά ο πελάτης
 • Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται είναι εμπιστευτικά και διατίθενται αποκλειστικά για να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ενημερώσουν τους χρήστες μόνο για υπηρεσίες εκπαιδευτικού περιεχομένου και όχι για να μεταβιβαστούν σε τρίτους. Την ευθύνη για την ορθή τήρηση των δεδομένων την αναλαμβάνει αποκλειστικά ο πελάτης
 • Το look4studies διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων για την επικοινωνία με τους χρήστες, μόνον εφόσον η επικοινωνία γίνεται:
  - Μέσω ταχυδρομείου με φάκελο που φέρει το λογότυπο του look4studies
  - Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που φέρει τα στοιχεία του αποστολέα
  - Μέσω τηλεφώνου εφόσον ο καλών αναφέρει το όνομά του και τον οργανισμό που εκπροσωπεί.
 • Τo look4studies διατηρεί το δικαίωμα τήρησης αρχείου, χρήσης και επεξεργασίας στοιχείων στο Διαδίκτυο.

Το Look4Studies.com σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, πελατών και συνεργατών του.

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Προστασία Προσωπικών δεδομένων (GDPR) υποστηρίζουμε οποιονδήποτε ζητήσει έλεγχο ή πρόσβαση στα δεδομένα του.

Για πληροφορίες ή ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@look4studies.com.

Αποδοχή Όρων

 • Η πλοήγηση στο look4studies και στις υπηρεσίες του προϋποθέτει ότι οι χρήστες διάβασαν προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 • Σε οποιοδήποτε σημείο του site ζητείται η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων και εφόσον αυτή γίνεται, τότε η ηλεκτρονική αποδοχή έχει τη θέση της υπογραφής του χρήστη.


Follow us:

Look4Studies.com on Facebook Look4Studies.com on Twitter Look4Studies.com on Google+ Look4Studies.com on LinkedIn Look4Studies.com on Pinterest Look4Studies.com on Instagram

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική