Περιγραφή Προγράμματος

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο των Θεατρικών Σπουδών και πιο συγκεκριμένα του «Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου» σε όλο το εύρος, το οποίο έχει ιδρυθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Υπουργική Απόφαση 49061/Β7/6-7-2004 (Φ.Ε.Κ. 1088/19-7-2004).

Μαθήματα:

Αρχαίο ελληνικό δράμα (τραγωδία, κωμωδία, σατυρικό δράμα, μίμος)
Αριστοτέλους Περί ποιητικής
Αρχαιολογία του θεάτρου
Πρόσληψη του αρχαίου ελληνικού δράματος στη νεότερη λογοτεχνία και στο νεότερο δράμα
Σκηνικές προσεγγίσεις του αρχαίου ελληνικού δράματος

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων: Θεατρικών Σπουδών, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών,Ψυχολογίας, όπως επίσης και των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πάτρα