Πληροφορίες Σπουδών  /  

Τελευταία Νέα Εκπαίδευσης

Τμήματα με πολλές δυνατότητες στην αγορά εργασίας

Το πρώτο και βασικό κριτήριο για την επιλογή μιας σχολής από ένα μαθητή είναι το αντικείμενο της σχολής να έχει ενδιαφέρον για τον ίδιο. Αυτό σημαίνει να έχει διαβάσει τι γίνεται μέσα στη σχολή και να ψάξει με τη βοήθεια ειδικών ότι οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του ταιριάζουν με το αντικείμενο σπουδών της σχολής. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να δηλώνουμε σχολές χωρίς να έχουμε ψάξει πιο πριν για το πρόγραμμα σπουδών τους

Το κριτήριο που επιλέχθηκαν οι παρακάτω σχολές δεν είναι ότι δίνουν σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση (άλλωστε ΚΑΜΙΑ σχολή πλην των Στρατιωτικών και Αστυνομικών δεν προσφέρει επαγγελματική αποκατάσταση). Το κριτήριο είναι το γεγονός ότι δίνουν αρκετές διεξόδους στην αγορά εργασίας, τόσο στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα όσο και στην περίπτωση που κάποιος θέλει να ξεκινήσει τη δική του δουλειά

Πέρα από τα παρακάτω τμήματα υπάρχουν και πολλές άλλες σχολές οι οποίες  προσφέρουν πολλές δυνατότητες στην αγορά εργασίας.

Δεν γνωρίζουμε ούτε και μπορούμε να προβλέψουμε ότι οι τάσεις που υπάρχουν σήμερα στην αγορά εργασίας θα ισχύουν και μετά από μια πενταετία. Ποιος πίστευε το 2000 ότι τα Παιδαγωγικά θα έχουν τόσο μεγάλη απορρόφηση 10 χρόνια μετά;

Οι συνθήκες που επικρατούν στη σημερινή αγορά εργασίας πρόκειται να αλλάξουν δραματικά στα επόμενα χρόνια με κύρια χαρακτηριστικά: τη μείωση των θέσεων εργασίας στο Δημόσιο τομέα,, την κινητικότητα των εργαζομένων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διεπιστημονικές σπουδές ( π.χ. πρώτο πτυχίο ψυχολογία και μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων, πρώτο πτυχίο οικονομικά μεταπτυχιακό στην πληροφορική) καθώς και τη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση

Παρακάτω σας παραθέτουμε κάποια τμήματα τα οποία δίνουν αρκετές και διαφορετικές διεξόδους στην αγορά εργασίας:

ΑΕΙ Διδακτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών συστημάτων

Το τμήμα της Διδακτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων είναι ένα πολύ αξιόλογο τμήμα που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και αποτελεί ένα εκ των τμημάτων Πληροφορικής .
Οι απόφοιτοι του τμήματος, με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, καλούνται να καλύψουν θέσεις στελεχών και συμβούλων επιχειρήσεων και οργανισμών σε ειδικότητες αιχμής όπως η πληροφορική και τα πληροφοριακά συστήματα.
Επιπλέον, οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικασίες πρόσβασης σε σχετικά νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στην αγορά εργασίας και να απορροφούνται ως στελέχη επιχειρήσεων, στις πωλήσεις τεχνολογικών προϊόντων, στην παραγωγή, στην εκπαίδευση προσωπικού, στον ποιοτικό έλεγχο, στις προμήθειες, στη βιομηχανία σχεδιασμού και κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού κ.α.
Τέλος, το πτυχίο του τμήματος συμπεριλαμβάνεται στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ 19, Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του Δημοσίου, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 347/2003 (Φ.Ε.Κ. 315/2003).

ΑΕΙ- ΤΕΙ Διατροφής και Διαιτολογίας

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας ασκούν ένα επάγγελμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, εργαζόμενοι ως διαιτολόγοι – τεχνικοί διατροφής. Βασικές τους δραστηριότητες είναι η σύνταξη διαιτολογίων για φυσιολογικές καταστάσεις, αλλά και για ειδικές δραστηριότητες φυσιολογικών ατόμων (αθλητές, ορειβάτες, δύτες κ.τ.λ.) ή παθολογικές καταστάσεις (καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς, διαβητικούς κ.τ.λ.), η επεξεργασία και η εφαρμογή προγραμμάτων διατροφικής αγωγής κ.α. Ως προς τις δυνατότητες απασχόλησης τους, μπορούν να εργαστούν:

 • σε τμήματα  διατροφής των ιδιωτικών και δημόσιων κλινικών – νοσοκομείων - θεραπευτηρίων και των κέντρων υγείας, ως υπεύθυνοι κλινικοί διαιτολόγοι,
 • σε ινστιτούτα αδυνατίσματος και αισθητικής,
 • σε βιομηχανίες παρασκευής ειδικών τροφίμων (παιδικών τροφών, διαβητικά προϊόντα κ.λπ.),
 • σε μονάδες μαζικής παραγωγής τροφίμων (catering), σε επιχειρήσεις μαζικής σίτισης, σε κατασκηνώσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, παιδικούς σταθμούς, αλυσίδες εστιατορίων, φοιτητικές λέσχες, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, οικοτροφεία, αθλητικές ομάδες και αθλητικά κέντρα,
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ανοίγοντας είτε προσωπικό τους γραφείο είτε κάποιο κατάστημα εμπορίας διαιτητικών τροφών.

Η μόνη διαφορά μεταξύ των αποφοίτων ΑΕΙ  & ΤΕΙ είναι ότι μόνο οι απόφοιτοι των ΑΕΙ μπορούν να διοριστούν ως κλινικοί διαιτολόγοι σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας.

ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Φυσικοθεραπείας αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές, τεχνολογικές, καθώς επίσης και οικονομοτεχνικές γνώσεις, για να εργαστούν ως Φυσικοθεραπευτές, σύμφωνα με το Π.Δ. 90/1995.
Οι Φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης:

 • Ως στελέχη του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλινικές, υγειονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία και θεραπευτήρια,
 • σε ερευνητικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, σε αθλητικές ομοσπονδίες και συλλόγους, σε ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας, σε ιαματικές πηγές-υδροθεραπείας και σε κέντρα κοινοτικής προληπτικής.
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ασκώντας το επάγγελμα σε ιδιωτικό εργαστήριο Φυσικοθεραπείας ή με κατ’ οίκον επισκέψεις ασθενών.

Τέλος, οι απόφοιτοι των τμημάτων εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ 18 Πτυχιούχων λοιπών τμημάτων Τ.Ε.Ι. (Κωδικός: ΠΕ 1880, Εργασιοθεραπείας & Φυσικοθεραπείας) και μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΤΕΙ Λογοθεραπείας

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχόλησης:

 • Στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας κ.α.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έχουν επίσης δικαίωμα παροχής κατ’ οίκον θεραπείας σε ασθενείς.
 • Μπορούν ακόμη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμοδίων επαγγελματιών, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΤΕΙ Εργοθεραπείας

Οι πτυχιούχοι του τμήματος ΤΕΙ Εργοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσοκομείων ή κέντρων αποκατάστασης ή ιδρυμάτων χρονίως πασχόντων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

α)  Στα νοσοκομεία:

 • Ορθοπεδικά:  Ασχολίες καθημερινής ζωής (ντύσιμο- φαγητό-υγιεινή). Ακόμη διάβασμα-γράψιμο, δουλειές σπιτιού, μετακίνηση, πιθανή χρησιμοποίηση τεχνικών βοηθημάτων, εκφραστικές και δημιουργικές ασχολίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματική ανίχνευση, εργασία τηλεφώνου, πακετάρισμα, δουλειά σε πρέσα -τόρνο κλπ.
 • Παιδιατρικά:  Οργάνωση παιχνιδιών με κανόνες - αρχές, διδαχή χειροτεχνιών και ποικίλων υλικών και εργαλείων, αυτοεξυπηρέτηση, κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κοινωνικοποίηση, εκμάθηση λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, αξιολόγηση, γραφή κλπ.
 • Ψυχιατρικά:  Δραστηριότητες που προσφέρουν ευκαιρίες για άμεση ή συμβολική ικανοποίηση σωματικών και πρακτικών αναγκών, ευκαιρίες για ανάπτυξη αισθητηριακής αντιληπτικότητας και συντονισμό των κινήσεων, ευκαιρίες για εξάρτηση και ανάπτυξη της έννοιας του ΕΓΩ, αίσθημα προσωπικής αξίας.  Ακόμη επαγγελματικές και βιομηχανικές ασχολίες, κοινωνικές - ψυχαγωγικές και ομαδικές ασχολίες που θα βοηθήσουν τη γενική σωματική κινητοποίηση.

β) Στα Γηροκομεία - Κ.Α.Π.Η.:

 • Κινητοποίηση των ηλικιωμένων με δραστηριότητες ψυχαγωγικές -χειροτεχνικές -ομαδικές, αυτοεξυπηρέτηση - ανεξαρτητοποίηση λειτουργικές με καθοδηγούμενη εργασία.

γ) Στα Κέντρα (Αποκατάστασης - Κοινοτικής ψυχικής υγιεινής - Αποτοξίνωσης - Σωφρονιστικά καταστήματα - Φυλακές):

 • Κινητοποίηση των ανθρώπων με δραστηριότητες που υποστηρίζουν ψυχολογικά και ενισχύουν τη λειτουργικότητα του σώματος και την αντοχή με στόχο την επαναφορά στην κοινωνική ζωή.
 • Προγραμματισμός δραστηριοτήτων σε εργαστήρια διδασκαλίας συνηθειών εργασίας.
 • Κοινωνικοποίηση με ομαδικές εκδηλώσεις, παιχνίδια και προώθηση στην επαγγελματική αξιολόγηση.

ΑΕΙ Νοσηλευτικής

Οι τομείς όπου μπορεί να απασχοληθεί ένας απόφοιτος του τμήματος είναι συνήθως οι ακόλουθοι:

 • Νοσοκομεία: προκηρύσσονται πολλές θέσεις Π.Ε. για Διοικητικό Προσωπικό ή για Κλινικές (όσοι επιλέγουν να εργαστούν σε κλινικές μετά από 2 με 3 χρόνια γίνονται υπεύθυνοι των τμημάτων και αποκτούν καθαρά διοικητικό ρόλο). Στα ιδιωτικά νοσοκομεία, η εξέλιξή τους είναι ταχύτερη. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες δουλεύουν σε προγράμματα κατ’ οίκον νοσηλείας με πάρα πολύ καλές αποδοχές.
 • Εκπαίδευση: στην εκπαίδευση οι απόφοιτοι μπορούν να διδάξουν σε Α.Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής μόνο με το πτυχίο τους (εκτός από το Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών που ζητάει και δύο χρόνια προϋπηρεσία). Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω έλλειψης καθηγητών με διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο αυτό. Επίσης διδάσκουν σε Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ. και σε άλλα σεμιναριακά προγράμματα, με πολύ καλές αποδοχές.
 • Φαρμακευτικές εταιρείες: πολύ συνηθισμένος τομέας απασχόλησης στον ιδιωτικό χώρο. Συνήθως με ένα μεταπτυχιακό στο μάρκετινγκ ή στη διοίκηση εργάζονται με πολύ καλούς μισθούς σε φαρμακευτικές εταιρείες.

Όσον αφορά στην εργασία των αποφοίτων στα νοσοκομεία, πρέπει να τονίσουμε ότι η δουλειά τους εκεί διαφέρει αισθητά από τη δουλειά που κάνουν οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής. Οι απόφοιτοι του Α.Ε.Ι. δεν έρχονται, συνήθως, σε άμεση επαφή με ασθενείς (παρά μόνο αν έχουν επιλέξει κάποια κλινική), έχουν πολύ πιο γρήγορη επαγγελματική εξέλιξη σε διοικητικές θέσεις και επιλέγονται σχεδόν αποκλειστικά για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης, κυρίως στα αντικείμενα της διοίκησης και της οργάνωσης μονάδων υγείας. 
  
Οι απόφοιτοι των τμημάτων εντάσσονται στον Κλάδο Π.Ε. 14, Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος και Νοσηλευτικής (Κωδικός: ΠΕ 1410, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής) και μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, επιπλέον, το πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ).

ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μετά το πέρας των βασικών σπουδών τους είναι οι αρμόδιοι επιστήμονες που εγκαθιστούν, συντηρούν και διαχειρίζονται συστήματα ή δίκτυα υπολογιστών, ασχολούνται με τις τηλεπικοινωνίες και την ηλεκτρονική γενικότερα. Οι δυνατότητες απασχόλησης των Η.Μ. και Μ.Υ. είναι πάρα πολλές, μια και οι νέες τεχνολογίες, η πληροφορική, τα δίκτυα, η μηχανολογία, τα αυτόματα συστήματα και οι άλλες γνώσεις των αποφοίτων μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους χώρους. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς από τους χώρους που μπορούν να απασχοληθούν οι Η.Μ. και Μ.Υ. (τονίζοντας και πάλι ότι ο τελικός χώρος απασχόλησής τους εξαρτάται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από τη δική τους επιλογή και μπορεί να μην αναφέρεται εδώ):

 • Ως μηχανικοί Η/Υ, διαχειριστές δικτύων, αναλυτές προγραμματιστές συστημάτων, μελετητές τεχνικοί συστημάτων Η/Υ, σύμβουλοι πληροφορικής και επικοινωνιών σε ιδιωτικές τεχνικές εταιρίες ή σε δημόσιους φορείς (υπουργεία, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Ρ.Τ.) ή στη βιομηχανία ηλεκτρονικών κατασκευών, στις τηλεπικοινωνίες, σε υπολογιστικά συστήματα.
 • Στον χώρο των κατασκευών, ως ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, εφόσον εγγραφούν στα μητρώα που αναφέρονται στο εισαγωγικό σημείωμα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου.
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικό τους τεχνικό γραφείο.

Επιπλέον, μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της βιομηχανίας με τομείς απασχόλησης τους ακόλουθους:

 • Σχεδιασμό και μελέτη προϊόντων μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής
 • Σχεδιασμό και μελέτη εγκαταστάσεων κτιρίων και βιομηχανιών
 • Παραγωγή - χρήση - διανομή - εξοικονόμηση ενέργειας
 • Πάσης φύσεως τεχνική επίβλεψη
 • Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
 • Διοίκηση προσωπικού
 • Μελέτες νέων επενδύσεων και βιωσιμότητά τους
 • Μελέτες προστασίας του περιβάλλοντος - διάθεση αποβλήτων
 • Έλεγχος ποιότητας προϊόντων και εγκαταστάσεων
 • Χρονικός προγραμματισμός τεχνικών εργασιών κ.ά.

Επίσης, οι απόφοιτοι των τμημάτων εντάσσονται στον Κλάδο Π.Ε. 12, Μηχανικών (Κωδικός: Π.Ε. 1250, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων) και στον Κλάδο Π.Ε. 19, Πληροφορικής Α.Ε.Ι. και μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, επιπλέον, το πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ). Στον διαγωνισμό, βέβαια, μπορούν να συμμετάσχουν και οι μη κάτοχοι του πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ, αλλά στους πίνακες κατάταξης και διοριστέων προηγούνται οι κάτοχοί του. Στον διαγωνισμό του 2005 προκηρύχθηκαν 68 θέσεις για τον Κλάδο Π.Ε 12 και 629 για τον Κλάδο Π.Ε. 19. (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. Αρ. 6, 8/02/2005).

ΑΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών

Συγκεκριμένα, οι μηχανολόγοι μηχανικοί μπορούν να εργαστούν:

 • Σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υλικού, ως κατασκευαστές μηχανολόγοι μηχανικοί.
 • Σε τεχνικά γραφεία μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών μελετών.
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες (ιδρύοντας τεχνικό γραφείο, αφού λάβουν από τη Γραμματεία Δημοσίων Έργων μελετητικό πτυχίο).
 • Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις (διυλιστήρια, χημικές, τροφίμων, μετάλλων κ.ά.), ως μηχανικοί παραγωγής με στόχο τη βελτιστοποίηση των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και διοίκησης.
 • Σε δημόσιους (π.χ. νομαρχίες, περιφέρειες, υπουργεία) και ιδιωτικούς οργανισμούς ή φορείς, ως μηχανολόγοι μέσων μεταφορών.
 • Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πάτρας μπορούν να εργαστούν ως συντηρητές, επισκευαστές αεροσκαφών στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.), την Ολυμπιακή Αεροπορία και το στρατιωτικό Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (Κ.Ε.Α.) και άλλες ιδιωτικές αεροπορικές εταιρίες ή ως κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών και εξοπλισμού αεροσκαφών σε εργοστάσια (Ε.Β.Ο.) και ιδιωτικές εταιρίες.

Επίσης, οι απόφοιτοι των τμημάτων εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ 12, Μηχανικών (Κωδικός: Π.Ε. 1240, Μηχανολόγων, Ναυπηγών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης) και μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, επιπλέον, το πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ). Στον διαγωνισμό, βέβαια, μπορούν να συμμετάσχουν και οι μη κάτοχοι του πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ, αλλά στους πίνακες κατάταξης και διοριστέων προηγούνται οι κάτοχοί του. Στον διαγωνισμό του 2005 προκηρύχθηκαν 59 θέσεις για αυτόν τον Κλάδο Π.Ε. (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. Αρ. 6, 8/02/2005).

ΑΕΙ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

O πτυχιούχος του τμήματος, οριζόμενος ως «Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών», έχει τη δυνατότητα να ασχολείται µε τη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, συντήρηση, έρευνα, επίβλεψη λειτουργίας και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα πάσης φύσεως ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήµατα, τις εγκαταστάσεις τους και τις εφαρµογές τους γενικότερα στους επιστημονικούς τοµείς:

α) της Ηλεκτρονικής, ιδίως δε των ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, όπως σχεδιασµός αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων, αισθητήρια, ηλεκτρονικά συστήµατα ισχύος, ολοκληρωµένα κυκλώµατα, ηλεκτροακουστικά συστήµατα, συστήµατα μετρήσεων και επεξεργασίας δεδομένων οπτοηλεκτρονικές συσκευές και οι εφαρμογές αυτών,
β) των Τηλεπικοινωνιών και των Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων, στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως η ενσύρματη ή ασύρµατη επικοινωνία ή μετάδοση πληροφοριών, τα κέντρα µμεταγωγής, τα ενσύρματα ή ασύρµατα δίκτυα επικοινωνίας, τα συστήµατα πολυπλεξίας, η κινητή τηλεφωνία, τα δορυφορικά συστήµατα και κάθε άλλη ανάλογη εφαρμογή αυτών,
γ) των Πληροφορικών Συστημάτων, στον οποίο περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως µέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, η σχεδίαση ή κατασκευή και η εφαρμογή τους σε παραγωγική, λειτουργική ή άλλη διαδικασία ή η παροχή υπηρεσιών στη βιομηχανία, στην οργάνωση γραφείων ή υπηρεσιών, στις τηλεπικοινωνίες, στις εκδόσεις, στις ηλεκτρονικές συσκευές και
δ) των Συστημάτων, ιδίως δε των συστηµάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σηµάτων, επεξεργασίας εικόνων και των πάσης φύσεως εφαρμογών του.

ΤΕΙ Αυτοματισμού

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Αυτοματισμού μπορούν να εργαστούν ως υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή και επιχειρηματίες στους ακόλουθους τομείς:

 • Βελτίωση της απόδοσης βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών μονάδων (αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, απαλλαγή των ανθρώπων από επικίνδυνες και κοπιαστικές εργασίες).
 • Έλεγχος οχημάτων και κυκλοφορίας (ναυτιλία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, τρένα, ασφαλής και άνετη πορεία, αποφυγή ατυχημάτων, μείωση χρόνου διαδρομής, οικονομία ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα).
 • Αυτόματα συστήματα διαχείρισης κτιρίων (έξυπνα κτίρια, ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού και φωτεινότητας, εξοικονόμηση ενέργειας, έλεγχος συσκευών).
 • Ιατρικοί αυτοματισμοί.
 • Ποιοτικός έλεγχος, συντήρηση εξοπλισμού και διασφάλιση ποιότητας.
 • Τεχνολογικές υπηρεσίες (σύμβουλοι επιχειρήσεων και διαχειριστές έργων).
 • Πληροφορικά συστήματα για λήψη αποφάσεων [Πληροφορικά Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων για Μάρκετινγκ και Προώθηση Προϊόντων (Data Mining Information Systems for Database Marketing - Data Segmentation - Data Analysis) Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας, Logistics].
 • Συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου Πρόσβασης Χώρων (Security and Access Control Systems).
 • Εκπαίδευση, έρευνα και μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Βιομηχανικά δίκτυα και δίκτυα πραγματικού χρόνου.
 • Εποπτεία και έλεγχος διαχείρισης φυσικών πόρων (βιολογικοί καθαρισμοί, απόβλητα, επικίνδυνα φορτία, αέριοι ρύποι).

Γενικά υπάρχουν τέσσερις βασικές περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται η αυτοματοποίηση:

 • στην παραγωγή και διοχέτευση πρώτων υλών (π.χ. διυλιστήρια πετρελαίου),
 • στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. αυτόματη ρύθμιση τάσης ή ισχύος),
 • στις τηλεπικοινωνίες (π.χ. σύστημα αυτόματης ρύθμισης συχνότητας),
 • στις ανθρωπιστικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης (π.χ. διδακτικές μηχανές) και της ιατρικής (π.χ. βηματοδότης καρδιάς), στην ανάπτυξη συστημάτων ρομποτικής κ.α.

ΤΕΙ Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών απασχολούνται ως:

 • Προγραμματιστές (Software Engineer), τόσο σε υπηρεσίες μηχανογράφησης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα όσο και σε εμπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης λογισμικού διαφόρων τύπων και εφαρμογών.
 • Σχεδιαστές, αναλυτές και μηχανικοί υπολογιστικών συστημάτων (Computer Systems Engineer).
 • Σχεδιαστές, αναλυτές και διαχειριστές δικτύων πληροφορικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών (Network and Telecommunications Engineer/ Administrator).

Επίσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 268/2004, οι απόφοιτοι των τμημάτων εντάσσονται στον Κλάδο Π.Ε. 20, Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. και μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, επιπλέον, το πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ). Στον διαγωνισμό, βέβαια, μπορούν να συμμετάσχουν και οι μη κάτοχοι του πτυχίου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., αλλά στους πίνακες κατάταξης και διοριστέων προηγούνται οι κάτοχοί του. Στον διαγωνισμό του 2005 προκηρύχθηκαν 419 θέσεις για αυτόν τον Κλάδο Π.Ε. (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. Αρ. 6, 8/02/2005).

Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε μια επιχείρηση σε αντικείμενα στα οποία εκπαιδεύονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όπως:

 • Στο ρόλο του οικονομικού στελέχους μιας σύγχρονης επιχείρησης, στην επίτευξη επιχειρηματικών στόχων, στη σύνταξη του προϋπολογισμού, στον οικονομικό προγραμματισμό, έλεγχο και πληροφόρηση, στην εξεύρεση και επένδυση κεφαλαίων κ.λπ.
 • Στην οργάνωση τραπεζικών υπηρεσιών και στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και των χρηματοοικονομικών προγραμμάτων τους.
 • Στην ανάλυση των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών και ιδιαίτερα στη Λειτουργία Χρηματιστηρίων, στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και στην Αντιμετώπιση / Διαχείριση Κινδύνου με τη χρησιμοποίηση Χρηματοοικονομικών Δικαιωμάτων (Οptions), Προθεσμιακών Συμβολαίων (Futures), Μεθόδων Αντιστάθμισης Κινδύνου (Ηedging) και Ανταλλαγής Απαιτήσεων (Swaps).
 • Στη λειτουργία επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών, με ειδικότερη έμφαση στις δραστηριότητές τους σχετικά με τις συγχωνεύσεις και εκποιήσεις εταιρειών, την εξεύρεση χρηματοοικονομικών πόρων και την εισαγωγή εταιρειών στα χρηματιστήρια αξιών.
 • Στη Διεθνή Τραπεζική και στα Διεθνή Πιστωτικά Ιδρύματα.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και είναι οι πλέον αρμόδιοι να εργαστούν ως λογιστές σε όλες τις βαθμίδες (μέχρι Α’ τάξης).
Τέλος, οι απόφοιτοι εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ 09, Οικονομολόγων και μπορούν να διοριστούν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητές. Στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών το 2005, προκηρύχθηκαν 188 θέσεις για το συγκεκριμένο Κλάδο ΠΕ. (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. Αρ. Φ. 475, 25/11/2004).

ΑΕΙ Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρού τους, είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας όπως:
α) Μάρκετινγκ, β) Διοίκηση Παραγωγής, γ) Χρηματοοικονομικά, δ) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κ.λπ.

Επίσης, σε ειδικότητες αιχμής όπως: α) Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet, β) Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Μεταφορών, γ) Σχεδιασμός και Ανάλυση Συστημάτων και Διαδικασιών, δ) Διοίκηση Γνώσης και Μάθησης ε) Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, στ) Internet, Διαχείριση Ψηφιακών Καναλιών και Μάρκετινγκ, ζ) Χρηματοοικονομική Μηχανική, η) Διοίκηση Υπηρεσιών, θ) Επιχειρησιακή Στρατηγική, ι) Διαχείριση Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Νέων Επιχειρήσεων, ια) Επιχειρησιακή Έρευνα και Ποσοτικές Μέθοδοι και ιβ) Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά.

Τέλος, οι απόφοιτοι εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ 09, Οικονομολόγων και μπορούν να διοριστούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητές.

ΑΕΙ Μάρκετινγκ

Οι απόφοιτοι των τμημάτων εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του οικονομολόγου. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να δουλέψουν σε όλους τους τομείς μιας επιχείρησης, αλλά, βάση των σπουδών τους, πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς:

 • Μάρκετινγκ
 • Έρευνα Αγοράς
 • Εταιρική επικοινωνία
 • Διαφήμιση
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Πωλήσεις
 • Εμπόριο
 • Εξαγωγές
 • Δίκτυα διανομής
 • Διοίκηση Παραγωγής
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
 • Διοίκηση της Ποιότητας
 • Προγραμματισμό Παραγωγής
 • Διαχείριση Αποθεμάτων

ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι απόφοιτοι των τμημάτων έχουν τη μεγαλύτερη ποικιλία ευκαιριών απασχόλησης από όλα τα άλλα τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου. Ανάλογα με το ενδιαφέρον τους, μπορούν να επιλέξουν το χώρο στον οποίο θα δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά. Η ποικιλία των εξειδικευμένων περιοχών που καλύπτει το τμήμα, παρέχει ένα ευρύ πεδίο για πιθανότητες σταδιοδρομίας, κυρίως ως επαγγελματίες λογιστές, ορκωτοί λογιστές ή ελεγκτές, οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων, υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών, διευθυντές προσωπικού τέτοιων οργανισμών και επιχειρήσεων, εκκαθαριστές ή διαιτητές επιχειρήσεων, ερευνητές, κ.λπ.

Οι κυριότερες δυνατότητες απασχόλησης βρίσκονται στους ακόλουθους τομείς: α) Βιομηχανία, β) Υπηρεσίες, διάφορες, γ) Τράπεζες, δ) Εμπορικές επιχειρήσεις, ε) Αυτοαπασχόληση (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστές κ.ά.), στ) Δημόσια Διοίκηση, ζ) Τουριστικές επιχειρήσεις, η) Μεταφορικές επιχειρήσεις.

Επίσης, οι απόφοιτοι ασχολούνται σε τομείς όπου γίνεται χειρισμός πολύπλοκων πληροφοριών και όπου οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων μερών και των οικονομικών ιδρυμάτων είναι ανάγκη να αναλύονται σοβαρά. Και βέβαια, εκεί όπου η λήψη αποφάσεων βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις παραγόντων εθνικού και διεθνούς επιπέδου. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι:

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Γραφεία συμβούλων και έρευνας της αγοράς
 • Τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών
 • Ενώσεις, επιμελητήρια, συνεταιρισμοί
 • Εκδόσεις οικονομικής και παρόμοιας φύσεως, κ.λπ.
 • Διεθνείς οργανισμοί πάσης φύσεως.

Επιπλέον, μπορούν να χειρίζονται με ευχέρεια τις σχέσεις εθνικών και διεθνών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν:

 • Διεθνή ιδρύματα και οργανισμούς
 • Κεντρικές και περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες
 • Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία και άλλες μονάδες υγείας
 • Πολιτισμικά κέντρα και υπηρεσίες
 • Μη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς οργανισμούς
 • Επιχειρήσεις που παρέχουν κτηματομεσιτικές υπηρεσίες και γενικότερα επενδυτικές επιχειρήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Εκπαίδευση, ως καθηγητές οικονομικών και συναφών μαθημάτων, αφού εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ 09, Οικονομολόγων.

ΤΕΙ  Διοίκησης και Διαχείρισης΄Εργων

Ο πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων:

 • Προγραμματίζει την τήρηση επιστημονικών / αναλυτικών μεθόδων και των πόρων που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση ενός έργου, θέτοντας εφικτούς στόχους.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και πρακτικές στη διοίκηση ενός έργου, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και την επίτευξη των τεθέντων στόχων.
 • Είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις που έχουν σχέση με τη διάθεση και κατανομή των πόρων που χρησιμοποιούνται στη διάρκεια ενός έργου (κεφαλαίων, ανθρώπινων, υλικών κ.ά.), έτσι ώστε να επιτύχει τη βέλτιστη κατανομή και αξιοποίησή τους.
 • Έχει τις γνώσεις για να αναπτύξει και να λειτουργεί μηχανισμούς και διαδικασίες ελέγχου της πορείας έργων.
 • Είναι σε θέση να αξιοποιήσει και εφαρμόσει νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και του management, σε θέματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση έργων και λειτουργιών.
 • Έχει τις γνώσεις για την εκπόνηση μελετών προγραμματισμού έργων, είτε αυτές αφορούν σε μεμονωμένες επιχειρήσεις οργανισμούς είτε αφορούν σε απαιτήσεις προγραμματισμού έργων σε μελέτες που υποβάλλονται σε δημόσιους ή κοινοτικούς οργανισμούς.

ΤΕΙ  Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Οι απόφοιτοι του τμήματος, μετά από επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα μπορούν να καταλάβουν θέσεις σε σύγχρονες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα Logistics ή και σε επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονισθούν και να αναπτυχθούν, με σκοπό τη μείωση του κόστους σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών τους.
Στις δραστηριότητες των αποφοίτων του τμήματος ανήκουν:

 • η αποθήκευση των προϊόντων
 • η διακίνηση των προϊόντων
 • η ροή των πληροφοριών της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • η συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης
 • η συνεργασία με τους πελάτες και τους προμηθευτές και τέλος,
 • η ικανοποίηση της ζήτησης σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους.

Orientum - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Πληροφορίες Σπουδών / Πληροφορίες Καριέρας >>

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική