Πληροφορίες Σπουδών  /  

Τελευταία Νέα Εκπαίδευσης

Τα μυστικά της βαθμολογίας των γραπτών στις Πανελλήνιες

Πανελλαδικές εξετάσεις, Πανελλήνιες

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Καθοριστική σημασία για τους χιλιάδες υποψήφιους έχει ο γραπτός βαθμός στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ο γραπτός βαθμός είναι αυτός που «κανονίζει» τελικά και εκ των υστέρων την κίνηση της βαθμολογίας σε κάθε μάθημα καθώς έχει τη δυνατότητα να ανατρέπει όλα τα προηγούμενα δεδομένα.

Από αυτή την άποψη η γραπτή επίδοση των υποψηφίων έχει μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας του υποψηφίου. Ιδιαίτερα η βαθμολογία στα γραπτά των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας παίζει καθοριστική σημασία καθώς µια µονάδα στο πρώτο µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας δίνει διπλάσια (περίπου) µόρια από µια µονάδα στα υπόλοιπα µαθήµατα και µια µονάδα στο δεύτερο µάθηµα αυξημένης βαρύτητας δίνει 50% (περίπου)   περισσότερα µόρια από µια µονάδα στα υπόλοιπα µαθήµατα.

Από πέρσι στη διαδικασία της βαθμολόγησης ο πρώτος βαθμολογητής δεν υπογραμμίζει ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό αλλά απλά αναγράφει με κόκκινο στυλό το βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού. Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει με πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και αναγράφει το βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού. Ο βαθμός είναι στην κλίμακα 0 – 100. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δεύτερης βαθμολόγησης και αφού ελεγχθεί η αναγραφή του βαθμού του δεύτερου βαθμολογητή σε κάθε γραπτό και στις δύο θέσεις αριθμητικώς και ολογράφως, αποσφραγίζεται από τη γραμματεία ο βαθμός του α΄ βαθμολογητή και ελέγχεται, αν έχει διαφορά από το δεύτερο βαθμολογητή μεγαλύτερη των 12μονάδων. Εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 12 μονάδες στην κλίμακα 0 - 100, τότε το συγκεκριμένο τετράδιο, αφού επικαλυφθούν οι βαθμολογίες του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή με αδιαφανή αυτοκόλλητα, παραδίδεται από τη γραμματεία στον αναβαθμολογητή, ο οποίος, σημειωτέον, δεν μπορεί να είναι από αυτούς που αξιολόγησαν το συγκεκριμένο γραπτό για πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009

ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 Α/Α  ΜΑΘΗΜΑ  18  - 20 15  - 17,9   12  - 14,9   10 - 11,9   5  - 9,9   0  -  4,9
 1  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  1,75  25,35  34,88  16,65   18,21   3,13 
 2  ΙΣΤΟΡΙΑ  6,03  10,05  14,82  10,30  32,91   25,87
 3  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ &
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
 7,64  12,02  15,09  9,80  21,92  33,50
 4  ΦΥΣΙΚΗ   15,38  12,82  2,56  5,12  20,51  43,58
 5  ΒΙΟΛΟΓΙΑ  23,45  18,70  13,83  8,31  20,94  14,75
 
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
 
 Α/Α  ΜΑΘΗΜΑ  18  - 20 15  - 17,9   12  - 14,9   10 - 11,9   5  - 9,9   0  -  4,9
 1  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  4,28       43,26   35,13  10,00  6,18  1,12
 2  ΙΣΤΟΡΙΑ  5,12      10,25  17,94  10,25  17,94  38,46
 3  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ &
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
 76,43  12,31  4,95  1,87  2,30  2,10
 4  ΦΥΣΙΚΗ   72,24  13,39  6,69  2,39  3,34  1,91
 5  ΒΙΟΛΟΓΙΑ  61,40  18,41  8,07  3,28   5,54  3,27

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ
 
 Α/Α  ΜΑΘΗΜΑ  18  - 20 15  - 17,9   12  - 14,9   10 - 11,9   5  - 9,9   0  -  4,9
 1  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  0,77  17,41  33,69  20,27  23,75  4,08
 2  ΙΣΤΟΡΙΑ  2,59  8,22  12,12  7,79  27,70  41,55
 3  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ &
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
 39,67  19,04  11,32  5,51  11,04  13,38
 4  ΦΥΣΙΚΗ   37,64  20,09  12,93  5,54  12,70  11,08
 5  ΒΙΟΛΟΓΙΑ  17,14  14,95  12,46  7,26  25,03  23,13
 
Πηγή: Χρήστος Κάτσικας, Οδηγός Σπουδών και Επαγγέλματος ΑΕΙ – ΤΕΙ 2009, Σαββάλας (υπό έκδοση)

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ας το δούμε και με παραδείγματα:
Περίπτωση 1: Πώς το 19 γίνεται 10,6 !

Ας πάρουμε την περίπτωση ενός μαθητή με 19 προφορικό βαθμό (μέσο όρο των 2 τετραμήνων) σε κάποιο μάθημα που γράφει στο ίδιο μάθημα 10. Επειδή ο προφορικός βαθμός είναι μεγαλύτερος από τον γραπτό περισσότερο από δύο (2) μονάδες, ο προφορικός βαθμός ελαττώνεται έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερος από τον γραπτό κατά δύο (2) μονάδες, διορθώνεται, δηλαδή, στο 12. Ο τελικός βαθμός γίνεται 10,6

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ
 ΓΡΑΠΤΟΣ
ΜΑΙΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ
 ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 
Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ:19
Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: 19
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ: 19
 10  12  ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ :12 X 0,3
+ΓΡΑΠΤΑ :10 X 0,7
=10,6

Η αντίστροφη περίπτωση: Πώς το 12 γίνεται 17,4 !

Ας πάρουμε την περίπτωση ενός μαθητή ο οποίος έχει προφορικό βαθμό (μέσο όρο των 2 τετραμήνων) 12 αλλά γράφει 18. Στην περίπτωση αυτή που ο προφορικός βαθμός είναι μι­κρότερος από τον γραπτό περισσότερο από δύο (2) μονάδες, ο προφορικός βαθμός αυξάνεται έτσι ώστε να είναι μικρότερος από τον γραπτό κατά δύο (2) μονάδες, δηλαδή διορθώνεται στο 16. Στην περίπτωση αυτή ο τελικός βαθμός γίνεται 17,4

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ
 ΓΡΑΠΤΟΣ
ΜΑΙΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ
 ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 
Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ:12
Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: 12
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ: 12
 18  16  ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ :16 X 0,3
+ΓΡΑΠΤΑ :18 X 0,7
=17,4

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ 10%

Σύμφωνα με το Άρθρο 25 Ν.3687/2008 το 2010 έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων όσοι έχουν αποκτήσει βεβαίωση πρόσβασης το 2009 και το 2008. Αυτή η αλλαγή είναι πολύ πιθανόν να μειώσει τον αριθμό των υποψηφίων της κατηγορίας του 10% αλλά και να χαμηλώσει τις βάσεις εισαγωγής στις περισσότερες σχολές.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Αυξάνεται κατά 10.000 ευρώ το όριο του οικογενειακού εισοδήματος για τους φοιτητές και σπουδαστές που δικαιούνται μετεγγραφή. Σύμφωνα με την απόφαση, για τις μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού (σ.σ.: δηλαδή, για τις μετεγγραφές ορφανών και για οικονομικούς λόγους) ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών (σ.σ.: πάνω από το οποίο δεν επιτρέπεται μετεγγραφή σε αυτές τις περιπτώσεις) αυξάνεται από 35.000 ευρώ σε 45.000 ευρώ».

Πηγή: www.tanea.gr

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική